Economische toelichtingen

KERNCIJFERS

Toelichting

2016

2017

2018

2019

2020

Omzet

11.086

12.277

13.717

17.485

20,710

Inkomsten (metaal niet inbegrepen)

2.667

2.916

3.271

3.361

3,239

Aangepaste EBITDA

F9

527

599

720

753

804

Aangepaste EBIT

F9

351

410

514

509

536

waarvan geassocieerde ondernemingen

F9

18

30

5

11

8

EBIT aanpassingen

F9

(110)

(46)

(14)

(30)

(237)

Totale EBIT

F9

232

343

500

479

299

Aangepaste EBIT marge

12.5

13.1

15.5

14.8

16,3

Rendement op aangewend kapitaal (ROCE)

F31

14.6

15.1

15.4

12.6

12,1

Aangepaste belastingsgraad

F13

25

25.7

24.4

24.7

24,2

Aangepast nettoresultaat, aandeel van de Groep

F9

233

267

326

312

322

Nettoresultaat, aandeel van de Groep

F9

131

212

317

288

131

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten

F9

156

175

196

211

223

Investeringen

F34

287

365

478

553

403

Netto toename/afname van de kasstromen vóór financieringsoperaties

F34

141.9

(381)

(604)

(271)

99

Totaal der activa, einde periode

4,146

5,116

6,053

7,023

8,341

Eigen vermogen van de Groep, einde periode

F24

1,790

1,803

2,609

2,593

2,557

Geconsolideerde netto financiële schuld, einde periode

298,3

Schuldratio, einde periode

296

840

861

1,443

1,414

Nettoschuld / aangepaste EBITDA van de voorbije 12 maanden

13,8

31,1

24,4

35,2

35.0

Aangewend kapitaal, einde periode

0.56x

1.40x

1.19x

1.92x

1.76x

Aangewend kapitaal, gemiddelde

2397

3.003

3.802

4.442

4,457

2399

2710

3.344

4.048

4,451

GEGEVENS PER AANDEEL

Toelichting

2016

2017

2018

2019

2020

Aangepaste winst per aandeel volgens basisberekening

F39

1.07

1.22

1.36

1.30

1,34

Winst per aandeel volgens basisberekening

F39

0.60

0.97

1.33

1.20

0,54

Winst per aandeel na verwateringseffect

F39

0.60

0.96

1.31

1.19

0,54

Bruto dividend voor het jaar

0.65

0.70

0.75

0.375

0,75

Netto toename/afname van de kasstromen vóór financieringsoperaties, basisberekening

F34

0.65

(1.74)

(2.53)

(1.13)

0,41

Totaal der activa, einde periode

18.96

23.31

25.11

29.17

34,66

Eigen vermogen van de Groep, einde periode

8.18

8.21

10.83

10.77

10,63

Koers van het aandeel

Hoogste

29.36

39.88

53.14

43.85

47,49

Laagste

16.19

24.28

34.17

25.11

29,76

Gemiddeld

23.89

31.45

45.01

34.24

39,02

Slotkoers

27.08

39.46

34.86

43.36

39,29

INKOMSTEN (METAAL NIET INBEGREPEN)

Miljoen euro

Aangepaste EBITDA

Miljoen euro

Basis aangepaste EPS

Euro

Bruto Dividend voor het jaar

Euro

Aangepaste Ebit

Miljoen euro

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten

Miljoen euro

Investeringen

Miljoen euro

Geconsolideerde netto financiële schuld, einde periode

Miljoen euro

Aangepaste belastingsgraad

%

Rendement op aangewend kapitaal (ROCE)

%

KERNCIJFERS

2016

2017

2018

2019

2020

Totale omzet

2.779

3.091

3.311

4.539

5.917

Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen)

1.163

1.253

1.360

1.460

1.364

Aangepaste EBITDA

203

224

237

264

234

Aangepaste EBIT

152

165

168

185

154

waarvan geassocieerde ondernemingen

9,2

0,4

0

0

0

Totale EBIT

126

161

162

185

96

Aangepaste EBIT marge

12,3

13,2

12,4

12,7

11,3

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten

102

120

135

147

139

Investeringen

46

45

79

104

64

Aangewend kapitaal, einde periode

911

1.150

1.265

1.537

1.727

Aangewend kapitaal, gemiddelde

918

1.014

1.200

1.358

1.596

Rendement op aangewend kapitaal (ROCE)

16,6

16,3

14

13,6

9,6

Personeelsbestand, einde periode (volledig geconsolideerde ondernemingen)

2.464

2.952

3.070

3.190

3.073

Personeelsbestand, einde periode (geassocieerde ondernemingen)

177

-

-

-

-

Inkomsten (metaal niet inbegrepen)

Miljoen euro

Aangepaste EBITDA

Miljoen euro

Aangepaste EBIT

Miljoen euro

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten

Miljoen euro

Investeringen

Miljoen euro

Rendement op aangewend kapitaal (ROCE)

%

KERNCIJFERS

2016

2017

2018

2019

2020

Totale omzet

1.469

2.392

3.650

2.938

2.811

Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen)

610

894

1.289

1.225

1.045

Aangepaste EBITDA

132

198

323

271

186

Aangepaste EBIT

82

141

257

183

75

waarvan geassocieerde ondernemingen

1,0

10,5

0,9

5

5

Totale EBIT

74

110

251

154

(36.2)

Aangepaste EBIT marge

13,2

14,6

19,8

14,5

6,7

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten

20

30

39

46

58

Investeringen

144

225

316

348

252

Aangewend kapitaal, einde periode

752

1.206

1.769

2.324

2.133

Aangewend kapitaal, gemiddelde

695

978

1.469

2.014

2.209

Rendement op aangewend kapitaal (ROCE)

11,7

14,4

17,5

9,1

3,4

Personeelsbestand, einde periode (volledig geconsolideerde ondernemingen)

2.357

2.716

3.447

3.997

3.761

Personeelsbestand, einde periode (geassocieerde ondernemingen)

847

917

782

751

727

Inkomsten (metaal niet inbegrepen)

Miljoen euro

Inkomsten (metaal niet inbegrepen)

Miljoen euro

Aangepaste EBIT

Miljoen euro

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten

Miljoen euro

Investeringen

Miljoen euro

Rendement op aangewend kapitaal (ROCE)

%

KERNCIJFERS

2016

2017

2018

2019

2020

Totale omzet

6.886

7.327

7.625

11.320

13.904

Totale inkomsten (metaal niet inbegrepen)

641

650

626

681

836

Aangepaste EBITDA

187

189

195

250

425

Aangepaste EBIT

125

128

135

188

362

Totale EBIT

115

121

126

190

311

Aangepaste EBIT marge

19,5

19,7

21,5

27,6

43,3

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten

23

19

15

8

10

Investeringen

72

79

68

82

72

Aangewend kapitaal, einde periode

498

474

546

405

447

Aangewend kapitaal, gemiddelde

474

495

483

479

502

Rendement op aangewend kapitaal (ROCE)

26,3

25,8

27,9

39,3

72

Personeelsbestand, einde periode (volledig geconsolideerde ondernemingen)

3.170

3.092

2.832

2.849

2.769

Inkomsten (metaal niet inbegrepen)

Miljoen euro

Aangepaste EBITDA

Miljoen euro

Aangepaste EBIT

Miljoen euro

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten

Miljoen euro

Investeringen

Miljoen euro

Rendement op aangewend kapitaal (ROCE)

%

Het grootste deel van het totale inkomen van Umicore voor het metaalgedeelte van grondstoffen (deze kost wordt meestal doorgerekend aan de klant). Na aftrek van andere grondstofkosten, energiekosten en afschrijvingen bedroeg de economische meerwaarde voor verdere verdeling 1,13 biljoen.

Het grootste deel (798 miljoen) werd verdeeld onder de werknemers. Het grootste deel van werknemersvoordelen was in de vorm van lonen. De rest omvatte nationale sociale zekerheidsbijdragen, pensioenen en andere voordelen.

Netto-interesten aan crediteuren bedroegen 57 miljoen en de belastingen aan de overheden en autoriteiten waar we actief zijn, bedroegen in het totaal 79 miljoen. De winst die aan de minderheidsaandeelhouders werd uitgekeerd, bedroeg 7,8 miljoen.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders op de algemene vergadering in april 2021, zal de raad van toezicht een bruto jaarlijks dividend van 0,75 per aandeel voorstellen. Dit ten opzichte van een volledig dividend van 0,375 per aandeel dat uitbetaald werd voor het financiële jaar 2019. Gezien het interim-dividend van 0,25 per aandeel dat op 25 augustus 2020 werd uitbetaald en onder voorbehoud van de goedkeuring door de aandeelhouders, zal op 5 mei 2021 een bruto bedrag van 0,50 per aandeel betaald worden. Dit is conform het beleid van Umicore om een stabiel of geleidelijk groeiend dividend te betalen.

In 2020 besteedde Umicore 1,5 miljoen aan donaties voor goede doelen.

VERDELING VAN DE ECONOMISCHE MEERWAARDE

eenheid

2020

Directe economische waarden (inclusief bijdrage van geassocieerde ondernemingen)

20.785,4

Verbruikte grond- en hulpstoffen (uitgezonderd water, gas & elektriciteit)

MILJOEN €

18.719,6

Water-, gas- & elektriciteitskosten

MILJOEN €

99,7

Afschrijvingen & bijzondere waardeverminderingen

MILJOEN €

362,5

Andere kosten (netto)

MILJOEN €

532,8

Directe economische waarden die zijn gegenereerd

MILJOEN €

1.131,9

Totale belastingen

MILJOEN €

78,5

Schuldeisers

MILJOEN €

57,9

Minderheidsbelangen

MILJOEN €

4,8

Aandeelhouders (enkel dividenden)

MILJOEN €

60,2

Ingehouden door het bedrijf

MILJOEN €

130,5

Donaties

MILJOEN €

1,5

Bezoldingen & voordelen

MILJOEN €

798,5