Sociale verklaringen

eenheid

Toelichting

2016

2017

2018

2019

2020

Personeelsbestand (geconsolideerde ondernemingen)

aantal

S2

9.921

9.769

10.420

11.152

10.859

Tijdelijke contracten

% personeelsbestand

S2

3,45

3,86

3,13

3,31

3,19

Vrouwelijke werknemers

% personeelsbestand

S2

21,6

21,92

21,30

20,88

21,68

Vrouwelijke managers

% personeelsbestand

S2

22,11

22,37

22,98

23,13

23,06

Vrouwen bij het senior management

% personeelsbestand

S2

9,09

6,77

9,70

10,96

10,74

Vrouwelijke managers in operationele functies

%

S2

14,27

15,55

15,08

14,90

14,43

Niet-EU-burgers bij het senior management

%

S2

16,67

18,05

17,91

18,49

20,13

Gemiddeld aantal opleidingsuren per werknemer

uren/werknemer

S3

41,49

45,33

43,10

48,73

36,33

Werknemers die een jaarlijkse evaluatie hebben

% personeelsbestand

S3

96,03

98,29

96,15

94,00

93,42

Vrijwillige vertrekkers

% personeelsbestand

S3

4,10

5,03

7,18

5,99

4,20

Werknemers vertegenwoordigd door een vakbond of gedekt door een collectieve arbeidsovereenkomst

% personeelsbestand

S4

69,41

65,41

64,49

65,60

66,38

Blootstellingsgraad 'alle biomarkers geaggregeerd'1

%

S7

3,2

2,7

2,8

1,8

1,6

Aantal werkgerelateerde aandoeningen

aantal

S7

12

11

12

18

6

Mensen met platina overgevoeligheid

aantal

S7

1

1

3

1

1

Dodelijke ongevallen

aantal

S8

1

0

1

0

1

Ongevallen met werkverlet

aantal

S8

59

51

61

90

49

Ongevallen met werkverlet contractors

aantal

S8

15

22

21

25

17

Frequentiegraad ongevallen met werkverlet

ongevallen/miljoen gewerkte uren

S8

3,3

3,0

3,4

4,6

2,5

Ernstgraad ongevallen met werkverlet

verloren dagen/duizend gewerkte uren

S8

0,6

0,1

0,1

0,2

0,5

 1. 1 Verhouding tussen het aantal monitoringresultaten dat de voor relevante gevaarlijke stoffen vastgestelde streefwaarde van Umicore overschrijdt, en het totale aantal monitoringresultaten.

In totaal zijn 86 geconsolideerde sites opgenomen in de hr-gerelateerde toelichtingen bij de sociale rapportering (S2 tot S5). Dat is een daling met 4 sites ten opzichte van 2019 en is te wijten aan 4 sitesluitingen: Beijing (TFP), Wickliffe, Bagnolet, die is verhuisd naar de actieve site in Parijs, en Brentwood, die is verhuisd naar de actieve site in Hertford. De sites rapporteren gegevens over het volledige jaar voor de sociale indicatoren. De voorgestelde indicatoren steunen op de gegevens van de volledig geconsolideerde bedrijven.

Gegevens voor de groep

Eenheid

2016

2017

2018

2019

2020

Personeelsbestand (geconsolideerde ondernemingen)

aantal

9.921

9.769

10.420

11.152

10.859

Personeelsbestand geassocieerde ondernemingen

aantal

3.196

3.360

3.180

2.976

2.460

Mannelijke werknemers

aantal

7.778

7.628

8.201

8.823

8.505

Vrouwelijke werknemers

aantal

2.143

2.141

2.219

2.329

2.354

Voltijdsequivalent

aantal

9.716

9574

10.224

10.956

10.576

Werknemers < 30 jaar

aantal

1.620

1697

1.980

2141

1.893

Werknemers tussen 30 en 50 jaar

aantal

5.605

5504

5.939

6363

6.339

Werknemers > 55 jaar

aantal

2.696

2568

2.501

2648

2.627

Tijdelijke contracten

% personeelsbestand

3,45

3,86

3,13

3,31

3,19

Vrouwelijke werknemers

% personeelsbestand

21,60

21,92

21,30

20,88

21,68

Vrouwelijke managers

% personeelsbestand

22,11

22,37

22,98

23,13

23,06

Vrouwen bij het senior management

% personeelsbestand

9,09

6,77

9,70

10,96

10,74

Vrouwelijke managers in operationele functies

%

14,27

15,55

15,08

14,90

14,43

Niet-EU-burgers bij het senior management

%

16,67

18,05

17,91

18,49

20,13

Personeel: Aantal werknemers van Umicore in volledig geconsolideerde bedrijven op de loonlijst op het einde van de periode. Dit aantal omvat deeltijdse en tijdelijke werknemers, maar geen werknemers met een ‘slapend’ contract, langdurig zieke werknemers en werknemers in onderaanneming.

Tijdelijk contract: Umicore-medewerkers met een tijdelijke overeenkomst die deel uitmaken van het personeel van volledig geconsolideerde bedrijven.

Voltijds equivalent: Het VTE van een werknemer wordt berekend door het feitelijke werkstelsel, de uren en shifts te delen door het werkstelsel, de uren en shifts van een voltijdse werknemer op het eind van de periode in volledig geconsolideerde bedrijven.

Dat geldt voor al wie per uur of per maand wordt betaald, managers en stagiairs op de loonlijst van Umicore op het eind van het gerapporteerde halfjaar, met inbegrip van deeltijdse en tijdelijke werknemers, maar zonder de werknemers met een ‘slapend’ contract (loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof enz.), langdurig zieke werknemers (landspecifieke duur van de langdurige afwezigheid) en vervroegd gepensioneerden.

Totaal aantal personeelsleden

Het totaal aantal personeelsleden daalde met 809 medewerkers tot in totaal 13.319. Voor de volledig geconsolideerde bedrijven daalde het aantal personeelsleden met 293 mensen tot 10.859, vooral door een daling in de regio’s Azië-Pacific en Noord-Amerika.

Bij de geassocieerde ondernemingen was er een daling met 516 werknemers, vooral door de inkrimping van het personeelsbestand in sites in Duitsland, Ierland, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk bij Element Six.

Het aantal VTE's komt met 10.576 (geconsolideerd) zeer dicht bij de gerapporteerde headcount van 10.859. Dit weerspiegelt het feit dat de meeste Umicore-werknemers op voltijdse basis werken.

Tijdelijke overeenkomsten

Het percentage tijdelijke overeenkomsten in de volledig geconsolideerde bedrijven daalde licht tot 3,19% in 2020.

Genderspreiding

Het percentage vrouwen in het personeelsbestand van de volledig geconsolideerde bedrijven bedroeg 21,68%. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2019.

Genderspreiding - Senior Managers

Hoewel het totale percentage vrouwelijke werknemers vrijwel stabiel is gebleven in vergelijking met 2016, steeg het percentage vrouwelijke managers van 22,11% in 2016 tot 23,06% in 2020. Het percentage vrouwen in het senior management is licht gedaald ten opzichte van 2019. Het percentage is globaal gezien de afgelopen vijf jaar gestegen van 9,09% in 2016 tot 10,74% in 2020. De ambitie om eind 2020 15% vrouwelijke senior managers te hebben, konden we niet waarmaken, maar we blijven ons de komende jaren inzetten om het aantal vrouwen in het senior management te doen toenemen

Vrouwen in "Business Operations"-managementfuncties

Om de loopbaanontwikkeling te kunnen opvolgen, hebben we het concept managementfuncties in 'business operations' gedefinieerd. Dat verwijst naar functies in de domeinen operations, sales en algemeen management. Het zijn functies die een instroom van talent vormen voor het senior management. In 2020 vertegenwoordigden die functies in business operations 52% binnen de senior managementgroep. Sinds 2016 monitoren we het aandeel van vrouwelijke managers in functies binnen business operations. In 2020 daalde het percentage vrouwen in die managementgroep licht tot 14,43%, tegenover 14,9% in 2019. Globaal is het licht gestegen ten opzichte van 14,27% in 2016.

Niet-Europese vertegenwoordiging in Senior Managementfuncties

Sedert 2016 monitoren we ook het percentage niet-Europese vertegenwoordiging in senior managementfuncties als een diversiteitsindicator. In 2020 steeg dit percentage naar 20,13%, tegenover 18,49% in 2019. Het totale percentage is geleidelijk gestegen in de afgelopen vijf jaar, van 16,67% in 2016 tot 20,13% in 2020.

REGIONALE GEGEVENS

eenheid

Europa

Noord-Amerika

Zuid-Amerika

Azië/Oceanië

Afrika

Umicore Group

Personeelsbestand

aantal

6.980

704

964

4.049

622

13.319

Personeelsbestand (geconsolideerde ondernemingen)

aantal

6.102

692

607

3.223

235

10.859

Personeelsbestand geassocieerde ondernemingen

aantal

878

12

357

826

387

2.460

Mannelijke werknemers

aantal

4.808

529

454

2.567

147

8.505

Vrouwelijke werknemers

aantal

1.294

163

153

656

88

2.354

Voltijdsequivalent

aantal

5.828,05

686,33

607,00

3.219,50

235,00

10.576

Tijdelijke contracten

% personeelsbestand

3,98

2,46

2,14

2,26

0,00

3,19

GEGEVENS VOOR DE BUSINESS GROUPS

eenheid

Catalysis

Energy & Surface Technologies

Recycling

Corporate

Umicore Group

Personeelsbestand

aantal

3.073

4.488

2.769

2.989

13.319

Personeelsbestand (geconsolideerde ondernemingen)

aantal

3.073

3.761

2.769

1.256

10.859

Personeelsbestand geassocieerde ondernemingen

aantal

727

1.733

2.460

Mannelijke werknemers

aantal

2.428

3.002

2.321

754

8.505

Vrouwelijke werknemers

aantal

645

759

448

502

2.354

Voltijdsequivalent

aantal

3.042,44

3.758,97

2.707,67

1.066,80

10.576

Tijdelijke contracten

% personeelsbestand

5,79

2,29

2,06

1,99

3,19

ALGEMEEN OVERZICHT VAN SITES EN WERKNEMERS

Productiesites

O&O | Technische centra

Andere sites

Aantal werknemers

Europa

Oostenrijk

1

-

-

142

België

3

1

1

3.196

Denemarken

1

1

-

115

1

1

-

266

Frankrijk

3

-

1

257

Duitsland

4 (1)

3

1

1692 (331)

Ierland

(1)

-

-

(405)

Italië

-

-

2

38

Liechtenstein

1

1

-

77

Luxemburg

-

-

1

10

Nederland

-

-

1

8

Polen

2

-

1

201

Portugal

-

-

1

6

Rusland

-

-

1

6

Spanje

-

-

1

5

Zweden

1

-

(1)

39 (1)

Verenigd Koninkrijk

1

(1)

2 (1)

44 (141)

Azië/Oceanië

Australië

-

-

1

7

China

4 (3)

1

5 (1)

1499 (813)

India

1

-

2

88

Japan

2

3

2 (1)

181 (9)

Filippijnen

1

-

-

89

Zuid-Korea

3

2

1

1.170

Taiwan

-

-

2

26

Thailand

2

-

1

163

Verenigde Arabische Emiraten

-

-

(1)

(4)

Noord-Amerika

Canada

3

-

-

253

Mexico

-

-

1

1

Verenigde Staten

7

1

3 (1)

438 (12)

Zuid-Amerika

-

Argentinië

1

-

-

67

Brazilië

4

1

-

540

Peru

(1)

-

-

(357)

Afrika

Zuid-Afrika

1 (1)

-

1

235 (387)

Totaal

47 (7)

15 (1)

32 (6)

10,859 (2,460)

De cijfers tussen haakjes zijn die voor de dochterondernemingen en joint ventures. Wanneer een site zowel productiefaciliteiten als kantoren heeft (bv. Hanau, Duitsland), wordt die alleen als productievestiging geclassificeerd. Sommige van onze productievestigingen en O&O-/technische centra bevinden zich op dezelfde site, maar worden afzonderlijk geteld.

GEGEVENS VOOR DE GROEP

eenheid

2016

2017

2018

2019

2020

Werknemers die een jaarlijkse evaluatie hebben

% personeelsbestand

96,03

98,39

96,15

94,00

93,42

Gemiddeld aantal opleidingsuren per werknemer

uren/werknemer

41,49

45,33

43,10

48,73

36,33

Gemiddeld aantal opleidingsuren per werknemer - mannen

uren/werknemer

42,38

46,53

44,68

48,26

37,11

Gemiddeld aantal opleidingsuren per werknemer - vrouwen

uren/werknemer

38,28

41,01

37,29

50,48

33,49

Gemiddeld aantal opleidingsuren per werknemer - kaderpersoneel

uren/werknemer

41,03

38,54

37,59

43,01

26,98

Gemiddeld aantal opleidingsuren per werknemer - andere werknemerscategorieën

uren/werknemer

41,52

46,44

42,94

49,51

38,62

Vrijwillige vertrekkers - ratio

% personeelsbestand

4,10

5,03

7,18

5,99

4,2

Vrijwillige vertrekkers - mannen

aantal

309

404

619

521

372

Vrijwillige vertrekkers - vrouwen

aantal

97

70

110

126

86

Opleidingsuren: Gemiddeld aantal opleidingsuren per werknemer voor alle soorten opleidingen (formeel, opleiding op de werkvloer, e-learning enz.) waarvoor het bedrijf ondersteuning biedt en die relevant zijn voor de business unit of het bedrijf. Het totale aantal opleidingsuren wordt gedeeld door het totale aantal werknemers van de volledig geconsolideerde bedrijven.

Vrijwillige vertrekkers: Aantal werknemers dat het bedrijf uit vrije wil verlaat (exclusief pensionering en afloop van een overeenkomst van bepaalde duur). Dit cijfer heeft betrekking op de werknemers van de volledig geconsolideerde bedrijven.

GEMIDDELD AANTAL OPLEIDINGSUREN PER WERKNEMER

Uren

GEMIDDELD AANTAL OPLEIDINGSUREN PER WERKNEMERSCATEGORIE

Uren

GEMIDDELD AANTAL OPLEIDINGSUREN PER WERKNEMER – MAN/VROUW

Uren

VRIJWILLIGE VERTREKKERS – RATIO

%

VRIJWILLIGE VERTREKKERS – RATIO, PER REGIO

%

REGIONALE GEGEVENS

eenheid

Europa

Noord-Amerika

Zuid-Amerika

Azië/Oceanië

Afrika

Umicore Group

Gemiddeld aantal opleidingsuren per werknemer

uren/werknemer

28,94

24,20

95,80

43,26

14,83

36,33

Werknemers die een jaarlijkse evaluatie hebben

% personeelsbestand

91,71

94,42

100,00

94,80

98,74

93,42

Vrijwillige vertrekkers - ratio

% personeelsbestand

1,77

5,29

1,65

9,25

0,84

4,20

GEGEVENS VOOR DE BUSINESS GROUPS

eenheid

Catalysis

Energy & Surface Technologies

Recycling

Corporate

Umicore Group

Gemiddeld aantal opleidingsuren per werknemer

uren/werknemer

32,73

40,11

38,45

28,32

36,33

Werknemers die een jaarlijkse evaluatie hebben

% personeelsbestand

97,84

92,43

89,10

95,40

93,42

Vrijwillige vertrekkers - ratio

% personeelsbestand

4,22

6,72

1,73

1,76

4,20

Opleidingsuren

In 2020 daalde het gemiddelde aantal opleidingsuren per werknemer tot 36,33 uur tegenover vorig jaar. In het algemeen werden de opleidingsuren vooral beïnvloed door COVID-19. Waar mogelijk werden de opleidingen anders georganiseerd: in kleinere groepen met inachtneming van de afstandsmaatregelen en online opleidingen. Een deel van de opleidingen werd uitgesteld of geannuleerd. Het aantal opleidings­uren daalde in alle regio’s, behalve in de regio Zuid-Amerika, waar het in Brazilië steeg. Dat was voornamelijk te wijten aan een groot aantal opleidingsuren op de werkvloer voor werknemers die in sommige sites werden aangenomen, van functie veranderden of extra verantwoordelijkheden op zich namen. Het aantal uren opleiding op de werkvloer verschilt naargelang de functie, de complexiteit van de processen en de taken. De opleidingsuren voor ‘leren op de werkvloer’ worden niet in alle vestigingen consistent gevolgd of geregistreerd.

Uit de gegevens blijkt dat managers minder uren opleiding krijgen (26,98 uur) dan andere medewerkers (38,62 uur).

Jaarlijkse evaluatie

In 2020 had 93,42% van alle werknemers van volledig geconsolideerde bedrijven minstens één keer per jaar een evaluatiegesprek om hun ontwikkeling te bespreken.

Vrijwillige vertrekkers

Het percentage vrijwillige vertrekkers daalde van 5,99% in 2019 naar 4,20% in 2020. Het percentage daalde in alle regio’s, maar we zien nog steeds grote regionale verschillen, met het hoogste percentage vrijwillige vertrekkers in Azië-Pacific (9,25%) en het laagste in Afrika (0,84%). Het hoge percentage vrijwillige vertrekkers in Azië-Pacific is niet uniek voor Umicore en kan worden verklaard door de zeer competitieve en veranderlijke arbeidsmarkt.

Vrijwillige vertrekkers – gender

Van de 4,20% vrijwillige vertrekkers wereldwijd was 18,78% vrouwelijk, een daling tegenover 19,47% in 2019.

GEGEVENS VOOR DE GROEP

eenheid

2016

2017

2018

2019

2020

Werknemers vertegenwoordigd door een vakbond of gedekt door een collectieve arbeidsovereenkomst

% personeels
bestand

69,41

65,41

64,49

65,60

66,38

REGIONALE GEGEVENS

eenheid

Europa

Noord-Amerika

Zuid-Amerika

Azië/Oceanië

Afrika

Umicore Group

Werknemers vertegenwoordigd door een vakbond of gedekt door een collectieve arbeidsovereenkomst

% personeels
bestand

86,14

3,32

90,61

40,18

35,74

66,38

GEGEVENS VOOR DE BUSINESS GROUPS

eenheid

Catalysis

Energy & Surface Technologies

Recycling

Corporate

Umicore Group

Werknemers vertegenwoordigd door een vakbond of gedekt door een collectieve arbeidsovereenkomst

% personeels
bestand

48,29

61,18

87,69

79,22

66,38

WERKNEMERS VERTEGENWOORDIGD DOOR EEN VAKBOND OF GEDEKT DOOR EEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

%

Vakbonden en collectieve arbeidsovereenkomst

In totaal is 66,38% van de Umicore-werknemers lid van een vakbondsorganisatie en/of wordt over hun loonniveau onderhandeld via een collectieve overeenkomst. Regionaal zijn er duidelijke verschillen in de vakbondsvertegenwoordiging: die is het grootst in Zuid-Amerika en Europa en het kleinst in Noord-Amerika.

Akkoord voor duurzame ontwikkeling

Umicore ondertekende in 2007 een Akkoord voor Duurzame Ontwikkeling met de Internationale vakbond IndustriALL, dat in 2015 en in 2019 telkens werd hernieuwd voor een periode van vier jaar. In dat akkoord verbindt Umicore zich tot een aantal principes, zoals het verbod op kinder- en dwangarbeid en de erkenning van het recht van zijn werknemers om zich te organiseren en om deel te nemen aan collectieve onderhandelingen.

Alle sites worden jaarlijks intern doorgelicht. Uit die doorlichting bleek dat geen enkele site van Umicore een specifiek risico liep op een inbreuk op een van de principes van dat akkoord.

Umicore heeft sinds 2011 een systematische interne rapportering voor de hele Groep betreffende het niet naleven van de gedragscode. In 2020 werden 35 gevallen gerapporteerd waarbij in totaal 45 werknemers betrokken waren. De genomen maatregelen varieerden van een waarschuwingsbrief tot ontslag.

De Group EHS Guidance Note (hierna "EHS Guidance Note") is het centrale EHS-beheersysteem van Umicore. Het beschrijft de vereisten en verwachtingen op het vlak van milieu, gezondheid en veiligheid voor de hele Groep. Het is gebaseerd op 'The Umicore Way' en biedt de business units en vestigingen een kader om het in de praktijk om te zetten. De structuur van de leidraad is consistent met de beheersystemen ISO 14001 en OHSAS 18001 en verwijst expliciet naar deze kaders. De EHS-leidraad vormt een basis voor het Corporate EHS-auditprogramma dat zich zowel richt op de naleving van de leidraad als op de naleving van de relevante lokale wet- en regelgeving op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid. De business units (BU's) en de sites ontwikkelen een duidelijk actieplan voor de geïdentificeerde gebieden die voor verbetering vatbaar zijn en Corporate EHS volgt dit actieplan op om een correcte vooruitgang en tijdige voltooiing te garanderen.

Zoals bepaald in de EHS Guidance Note en in overeenstemming met de gedecentraliseerde organisatie van Umicore:

 • De BU's en de sites van Umicore zijn verantwoordelijk voor de vertaling van de EHS Guidance Note in hun eigen EHS-beheersystemen en -procedures, met inachtneming van de vereisten en verwachtingen die in de EHS Guidance Note zijn gedefinieerd.

 • De BU's en de vestigingen van Umicore zijn verantwoordelijk voor de identificatie van de risico's en de gevolgen van hun activiteiten, zowel in normale bedrijfsomstandigheden als in mogelijke noodsituaties. Deze evaluaties omvatten het potentieel voor beroepsgebonden gezondheidssymptomen en ziekten, gevaren, verwondingen ten gevolge van ongevallen, en toxiciteit of ecotoxiciteit van chemische stoffen. Elke site moet over een proces beschikken om die aspecten en effecten van zijn activiteiten te evalueren en te documenteren die verband houden met zowel de werkplek als het milieu, met inbegrip van de activiteiten van aannemers die op Umicore-sites werken.

 • De EHS-medewerkers van Umicore Corporate geven, in overleg met de BU's en de vestigingen, advies over bedrijfsspecifieke EHS-normen, waaronder biologische streefwaarden, veiligheids- en beroepsblootstellingsdoelstellingen.

 • Elke BU en site ontwikkelt een veiligheidsbeleid in overeenstemming met het Groepsveiligheidsbeleid. Het gezondheids- en veiligheidsbeheersysteem moet ervoor zorgen dat werknemers, aannemers en bezoekers worden beschermd tegen schadelijke effecten van het werken met chemicaliën, processen of machines. Het systeem omvat: werkplekbeoordelingen van potentiële gevaren; werkprocedures voor werknemers en aannemers; opleidingsprogramma's over de gevaren van chemicaliën, processen over preventie en veiligheid; gevarencommunicatie voor werknemers en aannemers in verband met mogelijke blootstelling, controlesystemen, noodsituaties en specifieke gezondheidsrisico's; de noodzaak van persoonlijke beschermingsmiddelen; ergonomie; opslag, laden en lossen van gevaarlijke producten; programma's voor machinebeveiliging om werknemers te beschermen tegen blootstelling aan bewegende onderdelen; elektrische veiligheid; werkvergunningen en een lock out - tag out programma om werknemers of aannemers te beschermen die rond apparatuur werken tijdens reparatie- of onderhoudswerkzaamheden; enz.

 • Umicore beschikt in de vestigingen over een risicocompetentieprogramma dat de werknemers in staat moet stellen de gevaren en risico's op de werkplek te evalueren en hierover feedback te geven aan hun leidinggevende. De werknemers kunnen, in overleg met hun leidinggevende, risicobeheersopties voorstellen die kunnen inhouden dat een taak wordt stopgezet, opnieuw wordt geëvalueerd en indien nodig nieuwe maatregelen worden toegevoegd vooraleer de taak wordt hervat.

 • Alle vestigingen moeten een schriftelijk programma voor arbeidshygiëne en bedrijfsgezondheid hebben. De vestigingen worden aangemoedigd om specifieke preventieve programma's te implementeren, bijvoorbeeld rond het stoppen met roken of het vermijden van risico's op de werkplek als gevolg van het gebruik van drugs en alcohol, en moeten toegang verlenen tot bedrijfsgezondheidsdiensten via een erkende bedrijfsarts of een andere bedrijfsgezondheidsorganisatie.

 • Alle nieuwe werknemers volgen tijdens de eerste fase van hun dienstverband een introductieopleiding veiligheid en gezondheid van de Groep. Er worden specifieke opleidingsplannen ontwikkeld voor nieuwe en tijdelijke werknemers (met inbegrip van managers en werknemers van aannemers).

 • Elk ongeval, incident en significant bijna-ongeval moet worden onderzocht en er moeten controlemaatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. Bovendien moet het onderzoek aangeven waar en waarom het EHS-beheersysteem heeft gefaald en moet het aanbevolen passende maatregelen vastleggen. Aannemers moeten ongevallen en incidenten op het terrein van Umicore onderzoeken, voor zover ze niet door de site van Umicore worden aangepakt.

Umicore heeft zich ook geëngageerd tot de gezondheid en veiligheid van de werknemers in het kader van de IndustriALL Global Framework Agreement.

Om het Globaal Kaderakkoord van IndustriALL van Umicore te raadplegen, zie:umicore.com/industriALL

Alle geconsolideerde industriële sites waarover Umicore operationele controle heeft, zijn opgenomen in het toepassingsgebied van de rapportering inzake gezondheid op het werk. In 2020 moesten volgens de interne rapporteringsprocedure van Umicore 56 sites hun gegevens inzake gezondheid op het werk rapporteren.

De informatie in deze toelichting heeft uitsluitend betrekking op Umicore-werknemers. Ze bevat geen gegevens over de gezondheid op het werk bij onderaannemers. Meer informatie over het beleid van Umicore inzake gezondheid op het werk vindt u in Algemene managementaanpak en in bovenstaande nota S6.

GEGEVENS VOOR DE GROEP

eenheid

2016

2017

2018

2019

2020

Blootstellingsgraad 'alle biomarkers geaggregeerd'1

%

3,2

2,7

2,8

1,8

1,6

Blootstellingsgraad lood (bloed)2

%

0,5

0,5

2,0

0,9

0,6

Blootstellingsgraad arseen (urine) 2

%

2,0

1,0

1,2

0,8

0,8

Blootstellingsgraad kobalt (urine) 2

%

9,0

6,0

5,0

3,4

2,7

Blootstellingsgraad cadmium (urine) 2

%

1,4

0,7

0,5

0,2

0,2

Blootstellingsgraad nikkel (urine) 2

%

2,0

1,4

2,6

1,8

2

Blootstellingsgraad indium (bloed) 2

%

11,3

14,2

2,8

1,9

1,6

Mensen met platina overgevoeligheid

aantal

1

1

3

1

1

Mensen met door lawaai veroorzaakt gehoorverlies

aantal

4

0

0

5

3

Mensen met contactdermatitis

aantal

0

2

3

4

0

Mensen met beroepsmatige asthma door andere producten

aantal

0

0

0

0

1

Mensen met musculoskeletale aandoeningen

aantal

7

8

6

8

1

 1. 1 Verhouding tussen het aantal monitoringresultaten dat de voor relevante gevaarlijke stoffen vastgestelde streefwaarde van Umicore overschrijdt, en het totale aantal monitoringresultaten.
 2. 2 De blootstellingsratio voor een specifiek metaal wordt gedefinieerd als de verhouding tussen het aantal werknemers van wie het resultaat van de biologische monitoring de Umicore-streefwaarde voor dat specifieke metaal overschrijdt en het totale aantal werknemers dat aan dat metaal is blootgesteld. De streefwaarden van Umicore zijn gebaseerd op recente, collegiaal getoetste wetenschappelijke gegevens en worden regelmatig opnieuw geëvalueerd in de context van nieuw bewijsmateriaal.

Umicore had zich tot doel gesteld om tegen 2020 de biomarkers voor blootstelling aan de hierna vermelde metalen niet te overschrijden. De volgende drempelwaarden werden gedefinieerd:

 • Cadmium: 2 microgram per gram creatinine in urine

 • Lood: 30 microgram per 100 ml bloed

 • Kobalt: 15 microgram per gram creatinine

 • Indium: 1 microgram per liter plasma

 • Arseen en nikkel: 30 microgram per gram creatinine in urine

 • Platinazouten: geen nieuwe gevallen van overgevoeligheid voor platinazouten

Het aantal beroepsziekten is gelijk aan het aantal werknemers met een tijdens dit rapporteringsjaar voor het eerst gediagnosticeerde beroepsziekte of met werkgerelateerde symptomen.

Hoewel de COVID-19-pandemie enkele campagnes voor biologische monitoring in de eerste jaarhelft heeft vertraagd, werden alle werknemers tegen eind 2020 onderworpen aan een volledig programma zoals vereist door de interne gezondheidsrichtlijnen van Umicore.

In 2020 werden in totaal 7.406 biologische stalen afgenomen bij werknemers die op het werk worden blootgesteld aan een van de hogergenoemde metalen (behalve platinazouten). Het resultaat van 122 metingen lag boven de interne streefwaarde. Dat brengt de totale overschrijdingsgraad op 1,6%, wat vergelijkbaar is met de 1,8% in 2019. Een bedrijfsarts controleert regelmatig alle werknemers die beroepsmatig aan metalen worden blootgesteld overeenkomstig de voorschriften van regelgevende instanties en de interne gezondheidsrichtlijnen van Umicore.

Lood

Beroepsgebonden blootstelling aan lood is een potentieel gezondheidsrisico, vooral in de businessgroep Recycling. In totaal werd bij 8 van de 1.385 werknemers met beroepsgebonden blootstelling een hogere waarde dan de streefwaarde van 30 μg/100 ml gemeten. Dat bracht de overschrijdingsgraad voor de blootstelling aan lood op 0,6%, tegenover 0,9% in 2019.

De daling in overschrijdingen is het resultaat van aangehouden verbeterde hygiënemaatregelen op de werkplek in de loodraffinaderij van Hoboken (België, Recycling). De site verbeterde de ventilatiesystemen en instructies en trainingen leidden tot een betere naleving van de eisen inzake persoonlijke beschermingsmiddelen.

Arseen

Beroepsmatige blootstelling aan arseen is mogelijk in de businessgroepen Energy & Surface Technologies en Recycling. In 2020 hadden 8 medewerkers of 0,8% van de 967 aan arseen blootgestelde werknemers te hoge bloedwaarden, dezelfde overschrijdingsgraad als in 2019.

Alle werknemers met beroepsgebonden blootstelling aan arseen worden onderworpen aan een medisch toezichtprogramma dat hun gezondheidstoestand van nabij volgt.

Kobalt

In totaal zijn 2.034 medewerkers beroepsmatig blootgesteld aan kobalt, voornamelijk in de businessgroep Energy & Surface Technologies. Het aantal werknemers dat de streefwaarde overschreed daalde verder tot 55, wat resulteerde in een overschrijdingsgraad van 2,7%, een daling tegenover de 3,4% in 2019.

In de businessunit Rechargeable Battery Materials zagen we in 2020 een overschrijdingsgraad van 1,2%, dezelfde als in 2019.

Het aantal overschrijdingen in de businessunit Cobalt & Specialty Materials daalde van 11,1% in 2019 tot 10,5% in 2020.

De sites in Cheonan (Korea, Rechargeable Battery Materials) en Jiangmen (China, Rechargeable Battery Materials) hebben hun uitgebreid ‘zero dust’-plan voortgezet. In het laatste kwartaal van 2020 kon de site in Cheonan een nuloverschrijding tijdens de biologische monitoring melden. Dit ‘zero dust’-programma focust op verbeteringen van de uitrusting en het gedrag van de werknemers. Concrete maatregelen omvatten bewustmakingsprogramma's, regelmatige campagnes voor industriële hygiëne, uitstekende orde en netheid en een beter onderhoud van kritieke installaties.

De businessunit Cobalt & Specialty Materials blijft zijn stofbestrijdingsprogramma verder ontwikkelen met de nadruk op technische verbeteringen, inkapseling van uitrusting, verbeterde ventilatiesystemen en een strikte toepassing van de procedures voor persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder ademhalings­maskerpastests voor elke blootgestelde werknemer. Hoewel er de afgelopen jaren vooruitgang is geboekt, blijven de sites in Olen (België, Energy & Surface Technologies), Fort Saskatchewan (Canada, Energy & Surface Technologies) en Grenoble (Frankrijk, Energy & Surface Technologies) de hoogste overschrijdingsgraden melden.

De businessunits Cobalt & Specialty Materials en Rechargeable Battery Materials hebben voor de aan kobalt blootgestelde werknemers het gezondheidsbeleid voor kobalt van Umicore geïmplementeerd, met biologische monitoring en medisch toezicht. Voor de site in Jiangmen (China, Energy & Surface Technologies) werd medisch personeel aangeworven voor het nieuwe centrum voor gezondheid op het werk en werd een programma voor kobaltgerelateerde gezondheid en hygiëne in overeenstemming met de interne richtlijnen van Umicore en met de Chinese regelgevende voorschriften ingevoerd.

Cadmium

Beroepsgebonden blootstelling aan cadmium vormt een potentieel gezondheidsrisico in de business­groepen Energy & Surface Technologies en Recycling. Cadmium in de urine is een uitstekende biomarker voor de totale blootstelling. In 2020 waren in totaal 449 werknemers beroepsmatig blootgesteld aan cadmium.

Bij slechts 1 medewerker werd een cadmiumgehalte in urine gemeten dat boven de streefwaarde lag. Het resultaat was een overschrijdingsgraad van 0,2%, precies zoals in 2019.

Nikkel

De businessgroepen Energy & Surface Technologies en Recycling kennen een beroepsgebonden blootstelling aan nikkel. In 2020 ging het in totaal om 2.380 werknemers. In 2020 werd bij 47 van de blootgestelde werknemers de streefwaarde overschreden, wat resulteerde in een overschrijdingsgraad van 2,0% tegenover 1,8% in 2019.

In de businessunit Rechargeable Battery Materials stegen de overschrijdingen van 0,9% in 2019 tot 2,4% in 2020, voornamelijk door een toegenomen blootstelling in de site in Jiangmen (China, Energy & Surface Technologies). Het aantal overschrijdingen steeg door de grotere productievolumes en een verminderde naleving van het beleid inzake persoonlijke beschermingsmiddelen op de site. De site intensiveert haar opleidingsprogramma's voor nieuwkomers en blijft investeren in technische verbeteringen.

Het aantal overschrijdingen in de businessunit Cobalt & Specialty Materials daalde aanzienlijk van 12,2% in 2019 tot 5,5% in 2020. De sluiting van de site in Wickliffe (VS, Energy & Surface Technologies) heeft in grote mate bijgedragen tot die daling, maar de stofbestrijdingsprogramma's in de sites in Subic (Filippijnen, Energy & Surface Technologies) hebben de trend nog versterkt.

De businessunits Cobalt & Specialty Materials en Rechargeable Battery Materials hebben voor de aan nikkel blootgestelde werknemers het gezondheidsbeleid voor nikkel van Umicore geïmplementeerd, met biologische monitoring en medisch toezicht. Voor de site in Jiangmen (China, Energy & Surface Technologies) werd medisch personeel aangeworven voor het nieuwe centrum voor gezondheid op het werk en werd een programma voor nikkelgerelateerde gezondheid en hygiëne in overeenstemming met de interne richtlijnen van Umicore en met de Chinese regelgevende voorschriften ingevoerd.

Indium

De businessgroep Energy & Surface Technologies kent een blootstelling aan indium. Indium in het plasma is een uitstekende biomarker voor de totale blootstelling.

In 2020 werden 191 werknemers blootgesteld aan indium. Drie werknemers hadden een te hoge waarde voor indium in het plasma op de site in Balzers (Liechtenstein, Energy & Surface Technologies), wat resulteerde in een overschrijdingsgraad van 1,6% tegenover 1,9% in 2019. Al die werknemers werden in het verleden of momenteel blootgesteld in de werkplaats voor verbindingen. De werkomstandigheden daar zijn verbeterd en er werd een uitgebreid programma voor medisch toezicht geïmplementeerd in overeenstemming met de richtlijnen van Umicore voor gezondheid op het werk.

Platinazouten

In de businessgroepen Catalysis en Recycling worden werknemers blootgesteld aan platinazouten.

In 2020 noteerden we 1 nieuwe diagnose van een werknemer met een overgevoeligheid aan platinazouten op de site in Hoboken (België, Recycling). De werknemer is niet langer actief op de werkplek. Alle aan platinazouten blootgestelde werknemers worden opgevolgd via een programma voor gezondheid op het werk in het kader van een gezondheidsrichtlijn van Umicore en worden regelmatig getest op overgevoeligheid voor platinazouten.

Andere beroepsgerelateerde aandoeningen

In 2020 kreeg 1 werknemer een spier- en skeletaandoening als gevolg van zijn beroep. Drie medewerkers ontwikkelden lawaaidoofheid. Alle betrokkenen worden opgevolgd door een arbeidsgeneesheer.

Umicore had de voorbije jaren te maken met verschillende burn-outgevallen met langdurige afwezigheid tot gevolg, met een impact op het individu én de organisatie. De Umicore-sites in België hebben hun programma voortgezet dat bestaat uit elementaire preventie van burn-out, vroegtijdige herkenning van symptomen en ondersteuning bij casemanagement. Concrete acties omvatten onder meer bewustmakingscampagnes via folders, e-learning, workshops, opleidingen voor supervisors en managers en individuele coaching bij burn-outsymptomen. Vergelijkbare programma’s werden geïmplementeerd in Umicore-sites in andere landen, zoals Duitsland.

Tijdens de lockdownperiodes omwille van de pandemie moesten veel kantoormedewerkers gedurende langere periodes van thuis uit werken. Veel sites hebben maatregelen genomen om het welzijn van hun werknemers te waarborgen. Die maatregelen omvatten regelmatige virtuele contacten tussen teamleden, folders op het intranet met tips en tricks om het thuiswerk te organiseren, online sociale evenementen enz.

Voor 2020 zijn 92 geconsolideerde sites, waarvan 58 industriële, opgenomen in de veiligheids­rapportering. In dat cijfer zijn ook commerciële kantoren opgenomen.

Meer informatie over het veiligheidsbeleid van Umicore vindt u in de overeenkomstige sectie van Algemene managementaanpak en in bovenstaande noot S6.

De informatie van Umicore in deze toelichting heeft uitsluitend betrekking op de werknemers van Umicore. Gegevens over de arbeidsveiligheid bij onderaannemers worden afzonderlijk gerapporteerd. Umicore streeft naar een ongevalvrije werkplek.

GEGEVENS VOOR DE GROEP

eenheid

2016

2017

2018

2019

2020

Dodelijke ongevallen

aantal

1

0

0

0

1

Dodelijke ongevallen onderaannemers

aantal

0

0

1

0

0

Ongevallen met werkverlet

aantal

59

51

61

90

49

Ongevallen met werkverlet onderaannemers

aantal

15

22

21

25

17

Frequentiegraad

3,34

3,01

3,36

4,6

2,5

Aantal verloren kalenderdagen

aantal

9.848

1.590

1.830

3.893

9.176

Ernstgraad

0,56

0,09

0,10

0,2

0,5

Registreerbare ongevallen zonder werkverlet

aantal

127

138

158

158

119

Frequentiegraad RI

6,78

8,15

8,70

8,07

6,13

Verhouding aantal sites zonder LTA/ totaal aantal rapporterende sites

%

84

84

84

83

83

OHSAS 18001 gercertifieerde sites

%

41,7

51,0

51,9

52,6

54,4

Werknemer van Umicore: iemand die deel uitmaakt van het totale personeelsbestand van Umicore. Een werknemer van Umicore kan een voltijdse, deeltijdse of tijdelijke werknemer zijn

Onderaannemer: iemand die geen deel uitmaakt van het totale personeelsbestand van Umicore en die diensten verleent aan Umicore op een van zijn sites volgens contractuele voorwaarden

Dodelijk ongeval: een werkgerelateerd ongeval met dodelijke afloop

Ongeval met werkverlet: een werkgerelateerd ongeval waarbij de werknemer niet kan werken gedurende meer dan één ploegendienst

Registreerbaar letsel: een werkgerelateerd letsel dat leidt tot meer dan één eerstehulpbehandeling of tot een aangepast werkprogramma, met uitzondering van ongevallen met werkverlet

Frequentiegraad: aantal ongevallen met werkverlet per miljoen gewerkte uren

Ernstgraad: aantal verloren kalenderdagen als gevolg van een ongeval met werkverlet per duizend gewerkte uren. Ongevallen op de weg van en naar het werk zijn niet opgenomen in de veiligheidsgegevens

FREQUENTIEGRAAD

ERNSTGRAAD

REGIONALE GEGEVENS

eenheid

Europa

Noord-Amerika

Zuid-Amerika

Azië/Oceanië

Afrika

Umicore Group

Ongevallen met werkverlet

aantal

38

4

1

6

0

49

GEGEVENS VOOR DE BUSINESS GROUPS

eenheid

Catalysis

Energy & Surface Technologies

Recycling

Corporate

Umicore Group

Dodelijke ongevallen

aantal

0

1

0

0

1

Ongevallen met werkverlet

aantal

7

8

34

0

49

Verloren kalenderdagen

aantal

82

7.768

1.326

0

9.176

Uit een gevoeligheidsanalyse van de veiligheidscijfers bleek dat de lockdownperiodes geen significante verandering veroorzaakten in het aantal blootstellingsuren, een indicator die wordt gebruikt voor de berekening van zowel de frequentie- als de ernstgraad van de Groep.

In 2020 werden 49 ongevallen met werkverlet genoteerd, een daling ten opzichte van de 90 in 2019. Dat resulteerde in een lagere frequentiegraad van 2,52 in vergelijking met 4,62 in 2019.

Alle voldoening die we hadden kunnen putten uit het lagere aantal ongevallen met werkverlet werd tenietgedaan door het dodelijke ongeval op de site in Subic (Filippijnen, Energy & Surface Materials). Een werknemer raakte ernstig gewond bij het besturen van een vorkheftruck. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht voor een spoedoperatie, maar bezweek een week later aan zijn verwondingen. Er werden onmiddellijk maatregelen genomen om dit soort vorkheftruckhantering te voorkomen en er werd een wereldwijde veiligheidswaarschuwing naar alle businessunits gestuurd met duidelijke instructies en termijnen voor de implementatie van een gedetailleerd verbeteringsplan voor aangedreven vorkheftrucks, stationaire machines en apparatuur.

In totaal gingen 9.176 kalenderdagen verloren door ongevallen met werkverlet, inclusief de 7.500 standaard dagen werkverlet na het dodelijke ongeval. Dat vertaalt zich in een ernstgraad van 0,47, meer dan dubbel zo hoog als in 2019.

Er werden 119 registreerbare letsels opgetekend, een daling ten opzichte van de 158 in 2019. De frequentiegraad voor registreerbare letsels bedroeg 6,13 in 2020 tegenover 8,07 in 2019. Er werden 17 ongevallen met werkverlet geregistreerd voor onderaannemers, tegenover 25 in 2019.

In 2020 werkte 83% van de rapporterende sites die doorheen het jaar operationeel waren zonder ongeval met werkverlet. 54,4% van de sites heeft het OHSAS 18001-certificaat (beheersysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk).

38 ongevallen met werkverlet, of 77% van de ongevallen met werkverlet, gebeurden in Europa. 28 daarvan gebeurden op Belgische sites en 6 op Duitse sites. Op de sites in Azië-Pacific werden 6 ongevallen gerapporteerd. Er vonden 4 ongevallen met werkverlet plaats in Noord-Amerikaanse sites en 1 in een Zuid-Amerikaanse site.

Tijdens de eerste jaarhelft (1 januari tot 30 juni) registreerde Umicore slechts 14 ongevallen met werkverlet. We denken dat de COVID-19-pandemie er mogelijk toe heeft geleid dat alle werknemers de omstandigheden op de werkplek nauwlettender in het oog houden om zichzelf en hun collega's te beschermen tegen besmetting op de werkplek. Bovendien heeft een consequente en meer coachende communicatiestijl over de door de sites te nemen gezondheids- en hygiënemaatregelen mogelijk ook bijgedragen tot een groter risicobewustzijn.

In 2020 registreerde de businessgroep Catalysis 7 ongevallen met werkverlet, vergeleken met 11 in 2019. Na een bevraging over de veiligheidscultuur eind 2019 heeft de businessunit Automotive Catalysts in verschillende van zijn sites extra acties geïmplementeerd in verband met veiligheidsgedrag, waaronder risicocompetentieprojecten. Alle productiesites van Automotive Catalysts moeten gecertificeerd zijn volgens het ISO 45001- of het OHSAS 18001-beheersysteem. Op het einde van het jaar was de site in Tsukuba (Japan) meer dan 10 jaar vrij van ongevallen met werkverlet of registreerbare letsels bij werknemers van Umicore en ongevallen met werkverlet bij onderaannemers op de site. De sites in Port Elizabeth (Zuid-Afrika), Himeji (Japan) en Rayong (Thailand) waren 5 jaar vrij van ongevallen met werkverlet of registreerbare letsels bij personeel van Umicore en ongevallen met werkverlet bij onderaannemers op de site. Op de sites in Auburn Hills (VS), Karlskoga (Zweden), Shirwal (India) en Tokoname (Japan) werd gedurende meer dan 3 jaar geen enkel ongeval met werkverlet of registreerbare letsels vastgesteld bij Umicore-werknemers, en was er evenmin sprake van een ongeval met werkverlet bij onderaannemers.

De businessgroep Energy & Surface Technologies registreerde 8 ongevallen met werkverlet, tegenover 14 in 2019. De sites hebben hun veiligheidsacties verder opgezet rond 3 hoofdpijlers: ‘mensen’, ‘machines’ en ‘methoden’. Op het einde van het jaar werden de sites in Dundee (VK) en Tsukuba (Japan) erkend voor hun uitmuntende en aanhoudende veiligheidsprestaties, met meer dan 10 jaar zonder ongevallen met werkverlet of registreerbare letsels bij Umicore-werknemers of ongevallen met werkverlet bij onderaannemers. Balzers (Liechtenstein) werkte meer dan 5 jaar zonder ongeval met werkverlet of registreerbare letsels bij werknemers van Umicore of ongevallen met werkverlet bij onderaannemers. De sites in Manaus (Brazilië), Hsinchu Hsien (Taiwan), La Vergne en Quapaw (VS) werkten meer dan 3 jaar zonder ongeval met werkverlet of registreerbare letsels bij werknemers van Umicore of ongevallen met werkverlet bij onderaannemers.

De businessgroep Recycling noteerde 34 ongevallen met werkverlet, vergeleken met 62 in 2019. De site in Hoboken (België, Recycling) registreerde 27 ongevallen met werkverlet, tegenover 57 in 2019. De sites hebben de implementatie van hun actieplan ‘Safety @ Precious Metals Refining’ voortgezet onder leiding van een seniormanagementstuurcomité. In 2020 heeft de site, naast andere maatregelen, de veiligheids­observatierondes door alle managers en supervisors opgevoerd. Op het einde van het jaar hadden de site in Markham (Canada) en de UMS-site in Bangkok (Thailand) 3 jaar lang gewerkt zonder enig ongeval met werkverlet of registreerbare letsels bij personeel van Umicore en zonder ongevallen met werkverlet bij onderaannemers op de site.

Er gebeurden geen ongevallen met werkverlet bij de algemene diensten en corporate offices, met inbegrip van Corporate Research & Development.

Umicore is zijn wereldwijde veiligheidsstrategie en -acties aan het herzien onder leiding van een nieuw aangestelde Group Safety Director.

De activiteiten rond procesveiligheid van de Groep focusten in 2020 op de uitvoering van procesrisicobeoordelingen om ervoor te zorgen dat al onze processen binnen de aanvaardbare risicozone blijven. Tegen het einde van het jaar onderging meer dan 70% van de productieprocessen een specifieke beoordeling van de procesgevaren en -risico’s volgens de normen van Umicore, tegenover 60% in 2019. De gedetailleerde tijdlijn voor de voltooiing van de overblijvende beoordelingen in de loop van de volgende jaren werd herzien, waarbij de processen met een hoog risicoprofiel voorrang kregen.

Omwille van de reis- en contactbeperkingen door COVID-19 in 2020 werd er een alternatief auditprogramma op afstand opgezet met audits van de naleving van de procesveiligheid en een kwaliteitsevaluatie van de procesrisicobeoordelingen.

Umicore zette in 2020 zijn opleidingsprogramma voor procesveiligheid voort met online HAZOP-leadertrainingssessies en webinars over waterstofveiligheid.

Na een ernstig brandincident in de productiesite in Hoboken is in samenwerking met onafhankelijke brandrisicodeskundigen en de brandverzekeringsmaatschappij een brandinvesteringsplan opgesteld. De site heeft in nauwe samenwerking met de plaatselijke overheden de brandinspecties en de noodplannen geïntensiveerd.