TCFD index

ONDERWERP

DISCLOSURE

VERWIJZING NAAR PAGINA IN JAARVERSLAG 2021

Bestuur

Beschrijf het toezicht van de raad van toezicht op klimaatgerelateerde risico's en kansen

Algemene managementaanpak

Beschrijf de rol van het management bij de beoordeling en het beheer van klimaatgerelateerde risico's en kansen.

Operationeel beheer;Terugblik door de CEO en de voorzitter

Strategie

Beschrijf de klimaatgerelateerde risico's en kansen die de organisatie heeft geïdentificeerd voor de korte, middellange en lange termijn.

Risico's effectief beheren (Markt, Klimaat en milieu)

Beschrijf de impact van klimaatgerelateerde risico's en kansen op de activiteiten, strategie en financiële planning van de organisatie.

Risico's effectief beheren (Klimaat en milieu)

Beschrijf de veerkracht van de strategie van de organisatie, rekening houdend met verschillende klimaatgerelateerde scenario's, waaronder een 2°C of lager scenario.

Risico's effectief beheren (Klimaat en milieu)

Risicobeheer

Beschrijf de processen van de organisatie voor het identificeren en beoordelen van klimaatgerelateerde risico's.

Risico's effectief beheren (Regelgevend en wettelijke context, Klimaat en milieu)

Beschrijf de processen van de organisatie voor het beheer van klimaatgerelateerde risico's.

Risico's effectief beheren (Regelgevend en wettelijke context, Klimaat en milieu)

Beschrijf hoe de processen voor het identificeren, beoordelen en beheren van klimaatgerelateerde risico's zijn geïntegreerd in het algehele risicobeheer van de organisatie.

Risico's effectief beheren (Klimaat en milieu)

Maatstaven en doelstellingen

Maak de maatstaven die de organisatie gebruikt om klimaatgerelateerde risico's en kansen in overeenstemming met haar strategie en risicobeheerproces te beoordelen, bekend.

Milieu; Duurzaamheid (remuneratiebeleid)

Maak scope 1-, scope 2- en, indien van toepassing, scope 3-emissies van broeikasgassen (BKG) en de daaraan verbonden risico's bekend.

Milieu

Beschrijf de doelstellingen die de organisatie hanteert om klimaatgerelateerde risico's en kansen en de prestaties ten opzichte van de doelstellingen te beheren.

Duurzaamheid