Investeren in Umicore

Investeren in umicore

Aandeelprijs

Euro's

Bruto dividenD voor het jaar

Euro's

BasiS AANGEPASTE EPS

Euro's

2,77

AANGEPASTE WINST PER AANDEEL

Investeren in Umicore is investeren in “Materials for a Better Life - onze missie - en een ondersteuning van onze groei- en duurzaamheidsstrategie.

Duurzaamheid bij Umicore betekent niet alleen het beperken van de impact van onze industriële activiteiten, maar in de eerste plaats ook het creëren van een positieve impact op de maatschappij. We zullen al onze vaardigheden blijven aanwenden en oplossingen bieden voor enkele van de meest dringende maatschappelijke uitdagingen, zoals de behoefte aan schonere mobiliteit, een circulaire economie en een daadkrachtige en snelle aanpak van de klimaatverandering.

Onze Let's Go for Zero-strategie omvat gedurfde nieuwe ambities en een sterk bedrijfsdoel. Het wordt ondersteund door meer transparantie, meer openheid en een best-in-class governance.

Onze gezonde kapitaalstructuur biedt financiële ruimte om onze groeistrategie uit te voeren en tegelijk een ’investment grade’-kredietstatus te behouden. Duurzame instrumenten genieten voortaan de voorkeur bij de financiering van Umicore en onlangs sloten we onze eerste duurzaamheidslening af, die voor het eerst onze financieringskosten koppelt aan onze duurzaamheidsresultaten. De lening is een succesvolle herfinanciering van een bestaande gesyndiceerde kredietfaciliteit van 300 miljoen.

Het Umicore-aandeel

Umicore-aandelen zijn genoteerd op de Euronext-beurs. Het totale aantal uitstaande en volgestorte aandelen en stemrechten bedraagt 246.400.000. In de loop van 2021 gebruikte Umicore 1.692.190 van haar eigen aandelen in het kader van de uitoefening van aandelenopties en 110.500 voor toegekende aandelen. In de loop van 2021 kocht Umicore 1.270.000 van haar eigen aandelen terug. Op 31 december 2021 had Umicore 5.200.995 eigen aandelen in bezit, of 2,11% van alle uitstaande aandelen op die datum.

Tijdens het grootste deel van 2021 was de koers van het Umicore-aandeel onderhevig aan volatiliteit, voornamelijk onder impuls van de markt. Het aandeel begon het jaar op 40,15 en bereikte op 13 augustus een historisch hoogtepunt van 60,00, na een sterke opmars in juli die werd aangewakkerd door positieve berichtgeving over elektrische voertuigen. Onze recordresultaten voor de eerste helft van het jaar werden eind juli bekendgemaakt en werden aangedreven door een sterke onderliggende prestatie en hoge edelmetaalprijzen.

In een context van tekorten in de bevoorrading wat de auto-industrie beïnvloedde, en de gerelateerde beperkte zichtbaarheid, dalende platinagroepmetaalprijzen en aanhoudende onzekerheid over de COVID-19-pandemie, daalde de koers van het aandeel geleidelijk vanaf midden augustus tot een niveau halverwege de 40 begin december.

Onze bekendmaking van de vooruitzichten, die wezen op een aanzienlijke herijking van de resultaten ten opzichte van de marktverwachtingen voor de business group Energy & Surface Technologies voor de periode 2022-2023, leidde in december tot een scherpe reactie op de aandelenkoers, die het jaar afsloot op 35,75. De veranderende marktperceptie rond kathodematerialen door een deel van de financiële gemeenschap creëerde ook een algemeen kritische achtergrond.

Aandeelhoudersrendement

Umicore streeft ernaar waarde te creëren voor haar aandeelhouders. Er is geen vaste uitbetalingsratio en het dividendbeleid ondersteunt een stabiel tot groeiend dividend.

De raad van toezicht van Umicore zal een bruto jaarlijks dividend van 0,80 per aandeel voorstellen voor het volledige boekjaar 2021. Dit in vergelijking met een volledig dividend van 0,75 per aandeel uitbetaald voor het boekjaar 2020. Rekening houdend met het interim-dividend van 0,25 per aandeel dat op 24 augustus 2021 werd uitbetaald, en onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders, zal op 4 mei 2022 een brutobedrag van 0,55 per aandeel worden uitbetaald.

Engagement met aandeelhouders en beleggers

Umicore heeft een hoge hoeveelheid vrij verhandelbare aandelen (‘free float’) en een brede basis van internationale aandeelhouders die eind 2021 voornamelijk in Europa en Noord-Amerika gevestigd waren. Het overzicht van de aandeelhouders die 30% of meer stemrechten hebben alsook informatie over analistenonderzoek en over de consensus is beschikbaar op onze website onder aandeleninformatie. 22 beurshuizen publiceren analyserapporten over Umicore en weerspiegelen zo de sterke en wereldwijde belangstelling van de financiële markt voor het aandelenverhaal en de groeimogelijkheden van Umicore.

Umicore streeft ernaar tijdige en accurate informatie over haar strategie, resultaten en vooruitzichten aan haar aandeelhouders te verstrekken. Umicore zal de transparantie en de informatieverstrekking verder verbeteren en de eerste effecten van die beslissing waren zichtbaar bij de aankondiging van de jaarresultaten voor 2021. De Let's Go for Zero-strategie roept ook op tot meer informatieverstrekking over

milieu, maatschappij en goed beheer- of ESG-onderwerpen, die in dit jaarverslag werd geïntegreerd en in de verslagen van de komende jaren zal worden uitgebreid. Een nieuw hoofdstuk over de EU Taxonomie brengt verslag uit over de bedrijfsactiviteiten van Umicore die hebben bijgedragen tot de twee doelstellingen van de EU Taxonomie, namelijk de bestrijding van de klimaatverandering en de aanpassing aan de klimaatverandering. Umicore sluit zich ook aan bij de aanbevelingen van de TCFD om de rapportering over klimaatgerelateerde risico's en opportuniteiten te verbeteren en uit te breiden.

Het proces voor de ontwikkeling van de Let's Go for Zero-strategie was gebaseerd op een materialiteitsanalyse, waaraan ook spelers uit de financiële wereld deelnamen. Wij bleven feedback van beleggers ontvangen via interviews en een voortdurende dialoog, wat een sterke invloed had op de nieuwe strategische denkwijze rond doelstellingen, openbaarmaking en goed bestuur. Zo zal tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 28 april 2022 een nieuw remuneratiebeleid aan de aandeelhouders worden voorgelegd: daarin worden ESG-doelstellingen expliciet geïntegreerd in de verloning van het management en meer openheid gegeven over prestaties en weging, met specifieke cijfermatige doelstellingen.

2021 was opnieuw een ongewoon jaar. Na de door COVID-19 veroorzaakte terugval in 2020 werd de eerste helft van 2021 gekenmerkt door een sterk herstel van de vraag in de meeste eindmarkten van Umicore en een piek in de edelmetaalprijzen. In de tweede helft daalden de edelmetaalprijzen echter en werd de auto-industrie ernstig verstoord door de schaarste van halfgeleiders. Tegelijkertijd werd Umicore blootgesteld aan een minder gunstige platform- en klantenmix in haar batterijmaterialen. Ondanks die factoren was 2021 opnieuw een recordjaar in termen van inkomsten en winst, na de records die in 2020 werden behaald. De resultaten van 2021 weerspiegelen de samenloop van een sterke operationele prestatie in bijna al onze business units met duurzaam groeiende marges. Een sterke externe rugwind kwam van de recordprijzen voor edelmetalen. Die combinatie van factoren overtrof ruimschoots de tegenwind van bijvoorbeeld hogere grondstofkosten, en hogere vaste kosten in verband met onze groeiprojecten en extra O&O-uitgaven.

De belangrijkste onderwerpen die in 2021 met beleggers werden besproken, waren de bovengenoemde factoren, samen met commerciële aankondigingen, de lancering van onze Let's Go for Zero-strategie, de wissel van de wacht met een nieuwe CEO in oktober en andere wijzigingen in de raad van bestuur, waaronder de benoeming van een Chief Strategy Officer in december.

Naast de publicatie van persberichten en het jaarverslag communiceerden het management en het Investor Relations-team in 2021 met beleggers tijdens virtuele roadshows in Noord-Amerika, Europa en Azië, alsook via virtuele beleggersconferenties, webcasts (op 2 juni een online kapitaalmarktdag over onze Let's Go for Zero-strategie), conferentiegesprekken (bijvoorbeeld over de positie van Umicore in de waterstofeconomie) en de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. De informatie die Umicore verstrekt, omvat zowel financiële resultaten als prestaties op het vlak van leefmilieu, maatschappij en deugdelijk bestuur (ESG). We bespreken die thema’s regelmatig met onze beleggers.

Op 22 juni 2022 plant Umicore een Capital Markets Day waarop het directiecomité ons strategisch draaiboek zal uiteenzetten om verder te bouwen op onze leidersposities in schone mobiliteitsmaterialen en recyclage en onze baanbrekende benadering van duurzaamheid. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn onder meer:

  • de groeivooruitzichten op onze sleutelmarkten, in het bijzonder de verwachte overstap bij aandrijflijnen in de automobiel- en transportsector

  • onze ambitie en ons vermogen om de verwachte exponentiële groei van de vraag naar herlaadbare batterijmaterialen voor elektrische wagens volledig te benutten en tegelijk een duurzaam rendement te behalen

  • het potentieel voor waardecreatie in het komende decennium van Umicore’s Automotive Catalysts in een context van dalende volumes van interne verbrandingsmotoren

  • de veerkracht en de sterke onderliggende prestatie van de Umicore-activiteiten, inclusief Precious Metals Refining, in minder gunstige omstandigheden voor metaalprijzen

  • onze ambitie en ons plan om groei te halen uit de volgende golf van op duurzaamheid gerichte markten, zoals brandstofcelkatalysatoren en batterijrecyclage

  • onze initiatieven om onze positie als leider in onze industriesector op het vlak van duurzaamheid, technologie en operationele uitmuntendheid veilig te stellen.

Voor meer informatie, zie: UMICORE.COM/INVESTORS

Totaal aantal uitgegeven aandelen

2021

Totaal aantal uitgegeven aandelen per 31 december

246,400,000

waarvan aandelen in eigen bezit

5,733,685

waarvan uitstaande aandelen

240,666,315

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen

240,589,550

Potentiële verwatering door aandelenoptieplannen

1,183,525

Aangepast gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen

241,773,075

Kerncijfers per aandeel

Toelichting

2017

2018

2019

2020

2021

Aangepaste winst per aandeel volgens basisberekening

F39

1,22

1,36

1,3

1,34

2,77

Winst per aandeel volgens basisberekening

F39

0,97

1,33

1,2

0,54

2,57

Winst per aandeel na verwateringseffect

F39

0,96

1,31

1,19

0,54

2,56

Bruto dividend voor het jaar

0,7

0,75

0,375

0,75

0,80

Netto toename/afname van de kasstromen vóór financieringsoperaties, basisberekening

F34

(1.74)

(2.53)

(1.13)

0,41

3,27

Totaal der activa, einde periode

23,31

25,11

29,17

34,66

37,50

Eigen vermogen van de Groep, einde periode

8,21

10,83

10,77

10,63

12,91

Koers van het aandeel

Hoogste

39,88

53,14

43,85

47,49

60,08

Laagste

24,28

34,17

25,11

29,76

34,13

Gemiddeld

31,45

45,01

34,24

39,02

48,60

Slotkoers

39,46

34,86

43,36

39,29

35,76