Kerncijfers

(in miljoen tenzij anders vermeld)

2017

2018

2019

2020

2021

Economisch

Inkomsten (metaal niet inbegrepen)

2.915,6

3.271

3.361

3.239

3,963

Aangepaste EBIT

410,3

514

509

536

971

Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) (in %)

15,1

15,4

12,6

12,1

22.2

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten

175,2

196

211

223

245

Investeringen

365,3

478

553

403

389

Aangepaste winst per aandeel (in €)

1,22

1,36

1,30

1,34

2,77

Brutodividend (in €/aandeel)

0,70

0,75

0,375

0,75

0,80

Sociaal en milieu

Inkomsten gekoppeld aan schone mobiliteit en recyclage (in %)

67

72

75

79

79

Totaal donaties, inclusief werknemers vrijgemaakte tijd (in duizend euro)

1.299

1.432

1.614

1517,21

1623,99

CO2e emissies (scope1)

364.139

417.140

389.101

330.619

372.699

CO2e-emissies (Scope 2) - marktgebaseerde methode (in ton)

269.565

350.562

402.795

401.926

473.738

CO2e-emissies (Scope2) - locatiegebaseerde methode (in ton)

299.168

368.649

426.074

417.346

418.989

Energieverbruik (in terajoule)

6.532

7.458

7.476

7.591

8.308

Personeelsbestand (geconsolideerde ondernemingen)

9.769

10.420

11.152

10.859

11.050

Ongevallen met werkverlet

51

61

90

49

73

Frequentiegraad

3,01

3,36

4,60

2,50

3,7

Ernstgraad

0,09

0,10

0,20

0,47

0,1

Blootstellingsgraad 'alle biomarkers geaggregeerd' (in %)

2,7

2,8

1,8

2,0

1,5

Gemiddeld aantal opleidingsuren per werknemer

45,33

43,10

48,73

36,33

41,59

Vrijwillige vertrekkers - ratio

5,03

7,18

5,99

4,20

5,82