Sociale Verklaringen

eenheid

Toelichting

2017

2018

2019

2020

2021

Personeelsbestand (geconsolideerde ondernemingen)

aantal

S2

9.769

10.420

11.152

10.859

11.050

Tijdelijke contracten

% personeelsbestand

S2

3,86

3,13

3,31

3,19

3,51

Vrouwelijke werknemers

% personeelsbestand

S2

21,92

21,30

20,88

21,68

22,48

Vrouwelijke managers

% personeelsbestand

S2

22,37

22,98

23,13

23,06

25

Niet-Europese-burgers bij het senior management

%

S2

18,05

17,91

18,49

20,13

21,57

Gemiddeld aantal opleidingsuren per werknemer

uren/werknemer

S3

45,33

43,10

48,73

36,33

41,59

Werknemers die een jaarlijkse evaluatie hebben

% personeelsbestand

S3

98,29

96,15

94,00

93,42

94,14

Vrijwillige vertrekkers

% personeelsbestand

S3

5,03

7,18

5,99

4,20

5,82

Werknemers vertegenwoordigd door een vakbond of gedekt door een collectieve arbeidsovereenkomst

% personeelsbestand

S2

65,41

64,49

65,60

66,38

66,94

Blootstellingsgraad 'alle biomarkers geaggregeerd'1

%

S5

2,7

2,8

1,8

2,0

1,5

Blootstellingsgraad lood (bloed)2

%

S5

0,5

2,0

0,9

2,5

1,4

Blootstellingsgraad arseen (urine)2

%

S5

1,0

1,2

0,8

0,8

1,3

Blootstellingsgraad kobalt (urine)2

%

S5

6,0

5,0

3,4

2,7

2,2

Blootstellingsgraad cadmium (urine)2

%

S5

0,7

0,5

0,2

0,2

0,2

Blootstellingsgraad nikkel (urine)2

%

S5

1,4

2,6

1,8

2,0

1,2

Blootstellingsgraad indium (bloed)2

%

S5

14,2

2,8

1,9

1,6

0

Mensen met platina overgevoeligheid

aantal

S5

1

3

1

1

0

Mensen met door lawaai veroorzaakt gehoorverlies

aantal

S5

0

0

5

3

0

Mensen met contactdermatitis

aantal

S5

2

3

4

0

0

Mensen met beroepsmatige asthma door andere producten

aantal

S5

0

0

0

1

2

Mensen met musculoskeletale aandoeningen

aantal

S5

8

6

8

1

8

Dodelijke ongevallen

aantal

S4

0

0

0

1

0

Dodelijke ongevallen onderaannemers

aantal

S4

0

1

0

0

0

Ongevallen met werkverlet

aantal

S4

51

61

90

49

73

Ongevallen met werkverlet onderaannemers

aantal

S4

22

21

25

17

20

Frequentiegraad met werkverlet

S4

3,01

3,36

4,6

2,5

3,7

Aantal verloren kalenderdagen

aantal

S4

1.590

1.830

3.893

9.176

2.328

Ernstgraad met werkverlet

S4

0,09

0,10

0,2

0,5

0,1

  1. 1 Verhouding tussen het aantal monitoringresultaten dat de voor relevante gevaarlijke stoffen vastgestelde streefwaarde van Umicore overschrijdt, en het totale aantal monitoringresultaten.
  2. 2 De blootstellingsratio voor een specifiek metaal wordt gedefinieerd als de verhouding tussen het aantal werknemers van wie het resultaat van de biologische monitoring de Umicore-streefwaarde voor dat specifieke metaal overschrijdt en het totale aantal werknemers dat aan dat metaal is blootgesteld. De streefwaarden van Umicore zijn gebaseerd op recente, collegiaal getoetste wetenschappelijke gegevens en worden regelmatig opnieuw geëvalueerd in de context van nieuw bewijsmateriaal.

-

In totaal werden 86 geconsolideerde vestigingen opgenomen in de HR-gerelateerde toelichtingen bij de sociale rapportering (S2 tot S3). Hoewel het totale aantal sites hetzelfde is als in 2020, vonden er twee wijzigingen plaats: in de VS verhuisde een klein deel van het personeelsbestand van Attleboro naar Riverside en in Zuid-Korea wordt Cheonan gerapporteerd als 1 site in plaats van 2 afzonderlijke sites. De vestigingen rapporteren over het volledige jaar voor de sociale indicatoren. De voorgestelde indicatoren steunen op de gegevens van de volledig geconsolideerde bedrijven.

GEGEVENS VOOR DE GROEP

Eenheid

2017

2018

2019

2020

2021

Personeelsbestand (geconsolideerde ondernemingen)

aantal

9.769

10.420

11.152

10.859

11.050

Personeelsbestand geassocieerde ondernemingen

aantal

3.360

3.180

2.976

2.460

2.589

Mannelijke werknemers

aantal

7.628

8.201

8.823

8.505

8.566

Vrouwelijke werknemers

aantal

2.141

2.219

2.329

2.354

2.484

Voltijdsequivalent

aantal

9574

10.224

10.956

10.576

10.828

Werknemers < 30 jaar

aantal

1697

1.980

2141

1.893

1.911

Werknemers tussen 30 en 50 jaar

aantal

5504

5.939

6363

6.339

6.521

Werknemers > 55 jaar

aantal

2568

2.501

2648

2.627

2.618

Tijdelijke contracten

% personeelsbestand

3,86

3,13

3,31

3,19

3,51

Vrouwelijke werknemers

% personeelsbestand

21,92

21,30

20,88

21,68

22,48

Vrouwelijke managers

% personeelsbestand

22,37

22,98

23,13

23,06

25,00

Vrouwen bij het senior management

% personeelsbestand

6,77

9,70

10,96

10,74

12,42

Niet-Europese-burgers bij het senior management

%

18,05

17,91

18,49

20,13

21,57

Werknemers vertegenwoordigd door een vakbond of gedekt door een collectieve arbeidsovereenkomst

% personeels
bestand

65,41

64,49

65,60

66,38

66,94

REGIONALE GEGEVENS

eenheid

Europa

Noord-Amerika

Zuid-Amerika

Azië/Oceanië

Afrika

Personeelsbestand

aantal

7.185

701

1.031

4.135

587

Personeelsbestand (geconsolideerde ondernemingen)

aantal

6.220

688

660

3.323

159

Personeelsbestand geassocieerde ondernemingen

aantal

965

13

371

812

428

Mannelijke werknemers

aantal

4.857

517

490

2.603

99

Vrouwelijke werknemers

aantal

1.363

171

170

720

60

Voltijdsequivalent

aantal

6.008,02

680,75

660,00

3.320,26

159,00

Tijdelijke contracten

% personeelsbestand

4,42

3,05

1,97

2,38

0,00

Werknemers vertegenwoordigd door een vakbond of gedekt door een collectieve arbeidsovereenkomst

% personeels
bestand

85,18

3,34

90,76

42,55

39,62

GEGEVENS VOOR DE BUSINESS GROUPS

eenheid

Catalysis

Energy & Surface Technologies

Recycling

Corporate

Umicore Group

Personeelsbestand

aantal

3.007

4.628

2.867

3.137

13.639

Personeelsbestand (geconsolideerde ondernemingen)

aantal

3.007

3.836

2.867

1.340

11.050

Personeelsbestand geassocieerde ondernemingen

aantal

792

1.797

2.589

Mannelijke werknemers

aantal

2.375

3.019

2.396

776

8.566

Vrouwelijke werknemers

aantal

632

817

471

564

2.484

Voltijdsequivalent

aantal

2.970,22

3.837,371

2.810,07

1.210,37

10.828

Tijdelijke contracten

% personeelsbestand

6,22

3,28

1,95

1,42

3,51

Werknemers vertegenwoordigd door een vakbond of gedekt door een collectieve arbeidsovereenkomst

% personeels
bestand

48,65

61,86

86,99

79,63

66,94

  1. 1 In de Business Group Energy & Surface Technologies is het aantal voltijdsequivalenten (VTE) groter dan het aantal personeelsleden omwille van de toegepaste verdeelmethode om VTE van werknemers in commerciële profielen toe te wijzen aan verschillende Business Units.
Algemeen overzicht van sites en werknemers

Productiesites

O&O | Technische centra

Andere sites

Aantal werknemers

Europa

Oostenrijk

1

-

-

152

België

3

1

1

3.229

Denemarken

1

1

-

59

1

1

-

293

Frankrijk

3

-

1

247

Duitsland

4 (1)

3

1

1735 (342)

Ierland

(1)

-

-

(485)

Italië

-

-

2

38

Liechtenstein

1

1

-

81

Luxemburg

-

-

1

12

Nederland

-

-

1

9

Polen

2

-

1

268

Portugal

-

-

1

6

Rusland

-

-

1

6

Spanje

-

-

1

6

Zweden

1

-

(1)

37 (1)

Verenigd Koninkrijk

1

(1)

2 (1)

42 (137)

Azië/Oceanië

Australië

-

-

1

7

China

4 (2)

1

5 (1)

1603 (801)

India

1

-

2

95

Japan

2

3

2 (1)

174 (7)

Filippijnen

1

-

-

114

Zuid-Korea

2

2

1

1.138

Taiwan

-

-

2

31

Thailand

2

-

1

161

Verenigde Arabische Emiraten

-

-

(1)

(4)

Noord-Amerika

Canada

3

-

-

251

Mexico

-

-

1

1

Verenigde Staten

7

1

4 (1)

436 (13)

Zuid-Amerika

-

Argentinië

1

-

-

70

Brazilië

4

1

-

590

Peru

(1)

-

-

(371)

Afrika

Zuid-Afrika

1 (1)

-

1

159 (428)

Totaal

46 (6)

15 (1)

33 (6)

11,050 (2,589)

De cijfers tussen haakjes zijn die voor de dochterondernemingen en joint ventures. Wanneer een site zowel productiefaciliteiten als kantoren heeft (bv. Hanau, Duitsland), wordt die alleen als productiesite geclassificeerd. Sommige van onze productievestigingen en O&O-/technische centra bevinden zich op dezelfde site, maar worden afzonderlijk geteld.

Gegevens voor de groep

eenheid

2017

2018

2019

2020

2021

Werknemers die een jaarlijkse evaluatie hebben

% personeelsbestand

98,39

96,15

94,00

93,42

94,14

Gemiddeld aantal opleidingsuren per werknemer

uren/werknemer

45,33

43,10

48,73

36,33

41,59

Gemiddeld aantal opleidingsuren per werknemer - mannen

uren/werknemer

46,53

44,68

48,26

37,11

41,21

Gemiddeld aantal opleidingsuren per werknemer - vrouwen

uren/werknemer

41,01

37,29

50,48

33,49

42,90

Gemiddeld aantal opleidingsuren per werknemer - kaderpersoneel

uren/werknemer

38,54

37,59

43,01

26,98

42,40

Gemiddeld aantal opleidingsuren per werknemer - andere werknemerscategorieën

uren/werknemer

46,44

42,94

49,51

38,62

41,28

Vrijwillige vertrekkers - ratio

% personeelsbestand

5,03

7,18

5,99

4,2

5,82

Vrijwillige vertrekkers - mannen

aantal

404

619

521

372

519

Vrijwillige vertrekkers - vrouwen

aantal

70

110

126

86

123

REGIONALE GEGEVENS

eenheid

Europa

Noord-Amerika

Zuid-Amerika

Azië/Oceanië

Afrika

Umicore Group

Gemiddeld aantal opleidingsuren per werknemer

uren/werknemer

35,17

34,95

43,22

55,53

26,02

41,59

Werknemers die een jaarlijkse evaluatie hebben

% personeelsbestand

92,81

97,42

96,32

95,30

98,75

94,14

Vrijwillige vertrekkers - ratio

% personeelsbestand

2,69

8,17

4,91

11,62

1,88

5,82

GEGEVENS VOOR DE BUSINESS GROUPS

eenheid

Catalysis

Energy & Surface Technologies

Recycling

Corporate

Umicore Group

Gemiddeld aantal opleidingsuren per werknemer

uren/werknemer

44,13

48,55

31,24

37,80

41,59

Werknemers die een jaarlijkse evaluatie hebben

% personeelsbestand

96,22

93,50

93,47

92,71

94,14

Vrijwillige vertrekkers - ratio

% personeelsbestand

6,27

7,93

3,37

3,95

5,82

Alle geconsolideerde industriële sites waarover Umicore operationele controle heeft, zijn opgenomen in het toepassingsgebied van de veiligheidsrapportering. In 2021 moesten in overeenstemming met de interne rapporteringsprocedure 91 geconsolideerde sites, waarvan 56 industriële sites, hun gegevens over Veiligheid op het werk rapporteren.

Ondanks alle maatregelen en een open veiligheidscultuur is er een inherent risico op onvolledige rapportering van ongevallen. Umicore is afhankelijk van de informatie die wordt verstrekt door de persoon (werknemer en/of aannemer) die bij een ongeval betrokken is.

Gegevens voor de groep

eenheid

2017

2018

2019

2020

2021

Dodelijke ongevallen

aantal

0

0

0

1

0

Dodelijke ongevallen onderaannemers

aantal

0

1

0

0

0

Ongevallen met werkverlet

aantal

51

61

90

49

73

Ongevallen met werkverlet onderaannemers

aantal

22

21

25

17

20

Frequentiegraad ongevallen met werkverlet

3,01

3,36

4,6

2,5

3,7

Aantal verloren kalenderdagen

aantal

1.590

1.830

3.893

9.176

2.328

Ernstgraad ongevallen met werkverlet

0,09

0,10

0,2

0,5

0,1

Registreerbare ongevallen zonder werkverlet

aantal

138

158

158

119

104

Frequentiegraad ongevallen zonder werkverlet

8,15

8,70

8,07

6,13

5,28

Verhouding aantal sites zonder LTA/ totaal aantal rapporterende sites

%

84

84

83

83

81,3

ISO 45001 gercertifieerde sites

%

51,0

51,9

52,6

54,4

59,26

Regionale gegevens

eenheid

Europa

Noord-Amerika

Zuid-Amerika

Azië/Oceanië

Afrika

Umicore Group

Ongevallen met werkverlet

aantal

62

3

1

7

0

73

Gegevens voor de business groups

eenheid

Catalysis

Energy & Surface Technologies

Recycling

Corporate

Umicore Group

Dodelijke ongevallen

aantal

0

0

0

0

0

Ongevallen met werkverlet

aantal

6

11

49

7

73

Verloren kalenderdagen

aantal

527

449

1.142

210

2.328

Alle geconsolideerde industriële vestigingen waarover Umicore operationele controle heeft, zijn opgenomen in het toepassingsgebied van de gezondheidsrapportering. In 2021 dienden 54 geconsolideerde sites volgens de interne rapporteringsprocedure van Umicore hun gegevens over de gezondheid op het werk te rapporteren .

De informatie in deze toelichting heeft uitsluitend betrekking op de werknemers van Umicore. Gegevens over de arbeidsveiligheid bij onderaannemers zijn niet opgenomen. Meer informatie over het veiligheidsbeleid van Umicore vindt u in het overeenkomstige sectie van Algemene managementaanpak.

Gegevens voor de groep

duizend

2017

2018

2019

2020

2021

Geldelijke donaties

1.151,46

1.287,22

1432,68

1346,28

1458,62

Donaties in natura

60,47

66,10

78,95

159,19

146,72

Werknemers vrijgemaakte tijd

87,40

78,34

102,02

11,74

18,65

Totaal donaties

1.299,34

1.431,66

1613,65

1517,21

1623,99

Regionale gegevens

duizend

Europa

Noord-Amerika

Zuid-Amerika

Azië/Oceanië

Afrika

Umicore Group

Totaal donaties

1.364,71

94,18

88,76

64,54

11,80

1.623,99

Gegevens voor de business groups

duizend

Catalysis

Energy & Surface Technologies

Recycling

Corporate

Umicore Group

Totaal donaties

150,70

268,83

360,63

843,83

1.623,99

Umicore steunt de tien Principes van het UN Global Compact van de Verenigde Naties en zet zich al jaren in om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) te bevorderen. Om meer inzicht te krijgen in onze bijdrage aan de SDG's voerden we in 2021 een gedetailleerde analyse uit.

Voor die analyse werden de 169 doelstellingen van de 17 SDG's van de VN1 beoordeeld aan de hand van volgende parameters:

  • Potentiële bijdrage: dit geeft aan of Umicore rechtstreeks of onrechtstreeks bijdraagt tot het bereiken van een SDG. Een rechtstreekse bijdrage wordt gedefinieerd als een werkelijke of potentiële bijdrage via de werking, kernactiviteiten, manier van zakendoen of investeringen van Umicore. Een indirecte bijdrage is een werkelijke of potentiële bijdrage via onze indirecte activiteiten doorheen de waardeketen.

  • Richting van de bijdrage: deze parameter geeft aan of Umicore - om een SDG te bereiken - haar positieve bijdrage versterkt of haar negatieve impact tot een minimum beperkt.

  • Graad van de bijdrage: deze parameter geeft aan of Umicore via de SDG een lage, gemiddelde of hoge bijdrage levert aan de wereld.

Om de impact correct in te schatten hielden de externe experten van Sustainalize rekening met gedetailleerde informatie uit onze strategie, activiteiten en interne documentatie, een gerichte scan van het SDG-kompas2 en informatie uit relevante sectordocumentatie3.

Met behulp van die gegevensbronnen werd onze bijdrage tot de SDG’s volgens de hierboven opgesomde parameters geëvalueerd. Dat gaf een gedetailleerd inzicht in de specifieke bijdrage van Umicore tot elk van de SDG's en liet ons toe te bepalen welke SDG's het relevantst zijn voor onze strategische verbintenissen.

De geselecteerde SDG's zijn die waarop Umicore een grote rechtstreekse impact heeft. Daaraan voegden we SDG 5 'Gendergelijkheid' toe (waarvoor we een gemiddelde rechtstreekse impact hebben), omdat de gelijkheid van mannen en vrouwen een strategische prioriteit is voor Umicore.

De belangrijkste SDG's voor Umicore zijn dus SDG 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13.

Een zekere mate van subjectiviteit is inherent aan dit soort denkoefening. Om de objectiviteit te vergroten, werden verschillende beoordelingsrondes georganiseerd en werd de redenering voor onze specifieke beslissing vastgelegd.

Umicore's bijdrage aan de sustainable development goals

SDG-nr.

SDG-naam

SDG-beschrijving

SDG-subdoelstelling

Potentiële bijdrage

Richting van de bijdrage

Niveau van bijdrage

Opmerkingen

1

Geen armoede

SDG 1. Beëindig armoede overal en in al haar vormen

1.2 Tegen 2030 het aandeel mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die volgens de nationale definities in armoede leven in al haar dimensies, minstens tot de helft terugbrengen

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Laag

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door alle werknemers het verenigingsrecht te gunnen (collectieve onderhandelingen kunnen leiden tot hogere lonen) en de naleving van de toepasselijke wetgeving (die minimumlonen bepaalt) op te nemen in bindende contracten met leveranciers. Umicore heeft ook een beperkte negatieve bijdrage omdat het niet aan artisanale mijnbouw doet, dat een belangrijke bron van inkomsten is voor de arme bevolking op het platteland. De positieve bijdrage wordt echter significanter geacht.

3

Goede gezondheid en welzijn

SDG 3. Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

3.4 Tegen 2030 de vroegtijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en mentale gezondheid en welzijn bevorderen

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Laag

Umicore kan een positieve bijdrage leveren aan geestelijke gezondheid en welzijn door haar medewerkers welzijnsprogramma's aan te bieden die zich richten op het voorkomen van burn-outs, flexibele werkregelingen, opleidingen rond mentaal welzijn enz.

3

Goede gezondheid en welzijn

SDG 3. Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

3.5 De preventie en behandeling versterken van misbruik van verslavende middelen, met inbegrip van drugsgebruik en het schadelijk gebruik van alcohol

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Laag

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door haar werknemers programma's (in specifieke sites) voor tabak- en alcoholmisbruik aan te bieden.

3

Goede gezondheid en welzijn

SDG 3. Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

3.8 Zorgen voor een universele gezondheidsdekking, met inbegrip van de bescherming tegen financiële risico's, toegang tot kwaliteitsvolle essentiële gezondheidszorgdiensten en toegang tot de veilige, doeltreffende, kwaliteitsvolle en betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins voor iedereen

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Medium

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door de aard van haar activiteiten, d.w.z. de productie van katalysatoren voor kankerbehandelingen, en door haar medewerkers een ruime ziekteverzekering te bieden. Het kan ook helpen door liefdadigheidsinstellingen medische hulp te bieden in ontwikkelingslanden, zoals bv. AZG en het Rode Kruis (hoewel dit niet past in haar filantropische focus op onderwijs en technologie).

3

Goede gezondheid en welzijn

SDG 3. Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

3.9 Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aantal sterfgevallen en ziekten verminderen als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en de vervuiling en besmetting van lucht, water en bodem

Rechtstreeks

Beperking van negatieve impact

Hoog

Umicore kan haar negatieve bijdrage beperken door de vervuiling die haar activiteiten kunnen veroorzaken (zware metalen, dioxines) onder controle te houden, in het algemeen en in het bijzonder in de zones rond de fabrieken, bv. door de risico's in verband met lood op de metaalraffinaderijsites en in de mijngebieden te beheren. Het kan ook een bijdrage leveren door de gezondheid op te volgen van alle medewerkers die mogelijk worden blootgesteld aan metalen op de werkplek.

4

Kwaliteitsonderwijs

SDG 4. Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

4.1 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle meisjes en jongens op een vrije, billijke en kwalitatief hoogstaande manier lager en middelbaar onderwijs kunnen afwerken, wat moet kunnen leiden tot relevante en doeltreffende leerresultaten

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Laag

Deze bijdrage houdt verband met de specifieke filantropische aanpak van Umicore (met een focus op onderwijs). Umicore focust haar sponsoring en giften op internationale projecten met een duidelijke educatieve component, zodat het via haar partnerschappen een positieve bijdrage kan leveren om jongeren op te leiden en aan te moedigen om wetenschappen te studeren, zoals bv. de Da’s Geniaal-campagne om STEM-onderwijs te promoten en haar partnerschap met UNICEF voor 2 onderwijsprojecten voor kinderen.

4

Kwaliteitsonderwijs

SDG 4. Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

4.4 Tegen 2030 het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden, met inbegrip van technische en beroepsvaardigheden, voor tewerkstelling, degelijke jobs en ondernemerschap aanzienlijk opdrijven

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Laag

Deze bijdrage houdt gedeeltelijk verband met de specifieke filantropische aanpak van Umicore (met een focus op onderwijs). Umicore focust haar sponsoring en giften op internationale projecten met een duidelijke educatieve component, zodat het via haar partnerschappen een positieve bijdrage kan leveren om jongeren op te leiden en aan te moedigen om wetenschappen te studeren, zoals bv. de Da’s Geniaal-campagne om STEM-onderwijs te promoten. Umicore kan ook een positieve bijdrage leveren door haar medewerkers interne bijscholingsmogelijkheden te bieden.

4

Kwaliteitsonderwijs

SDG 4. Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

4.5 Tegen 2030 genderongelijkheden wegwerken in het onderwijs en zorgen voor gelijke toegang tot alle niveaus inzake onderwijs en beroepsopleiding voor de kwetsbaren, met inbegrip van mensen met een handicap, inheemse bevolkingen en kinderen in kwetsbare situaties

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Laag

Deze bijdrage houdt verband met de specifieke filantropische aanpak van Umicore (met een focus op onderwijs). Umicore kan een positieve bijdrage leveren via partnerschappen om jonge meisjes op te leiden en aan te moedigen om wetenschappen te studeren, zoals bv. de Da’s Geniaal om STEM-onderwijs te promoten, in het bijzonder bij meisjes.

4

Kwaliteitsonderwijs

SDG 4. Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

4.7 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Laag

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door haar medewerkers specifieke opleidingen aan te bieden over thema's zoals inclusie en diversiteit, bedrijfsethiek en duurzame ontwikkeling.

5

Gendergelijkheid

SDG 5. Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

5.1 Een einde maken aan alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en meisjes, overal

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Medium

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door discriminatie binnen de eigen organisatie een halt toe te roepen. Bovendien kan het antidiscriminatie bevorderen in de hele toeleveringsketen door haar leveranciers een gedragscode te laten ondertekenen met clausules over het tegengaan van discriminatie van vrouwen.

5

Gendergelijkheid

SDG 5. Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

5.2 Alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de openbare en de privésfeer uitroeien, ook inzake vrouwenhandel en seksuele en andere soorten uitbuiting

Onrechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Laag

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door alle vormen van geweld tegen vrouwen een halt toe te roepen binnen de eigen organisatie, maar in het bijzonder in de toeleveringsketen: het kan geweldbestrijding bevorderen door haar leveranciers een gedragscode te laten ondertekenen met clausules over de uitbuiting van vrouwen.

5

Gendergelijkheid

SDG 5. Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

5.5 Verzekeren van de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en voor gelijke kansen inzake leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Medium

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door binnen de eigen organisatie maatregelen te nemen, zoals gelijke verloning, genderevenwicht bij het management, dienstverlening aan werkende moeders enz. Umicore kan ook gelijke kansen bevorderen en afdwingen in haar toeleveringsketen.

6

Schoon water en sanitair

SDG 6. Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

6.3 Tegen 2030 de waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken, de lozing van gevaarlijke chemicaliën en materialen een halt toe te roepen en de uitstoot ervan tot een minimum te beperken waarbij ook het aandeel van onbehandeld afvalwater wordt gehalveerd en recyclage en veilige hergebruik wereldwijd aanzienlijk worden verhoogd

Rechtstreeks

Beperking van negatieve impact

Hoog

Umicore kan haar negatieve impact beperken door de watervervuiling onder controle te houden die haar activiteiten kunnen veroorzaken in de gebieden rond de fabrieken en in de gebieden waar edelmetalen en mineralen worden ontgonnen. Umicore kan ook een bijdrage leveren door de hoeveelheid water onder controle te houden die wordt gebruikt bij haar activiteiten.

6

Schoon water en sanitair

SDG 6. Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

6.4 Tegen 2030 in aanzienlijke mate de efficiëntie van het watergebruik verhogen in alle sectoren en het duurzaam winnen en verschaffen van zoetwater garanderen om een antwoord te bieden op de waterschaarste en om het aantal mensen dat af te rekenen heeft met waterschaarste, aanzienlijk te verminderen

Rechtstreeks

Beperking van negatieve impact

Laag

Umicore kan haar negatieve impact beperken door de hoeveelheid en de bronnen van het waterverbruik in haar activiteiten onder controle te houden en door water te zuiveren en te hergebruiken.

6

Schoon water en sanitair

SDG 6. Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

6.6 Tegen 2020 de op water gebaseerde ecosystemen beschermen en herstellen, met inbegrip van bergen, bossen, moerassen, rivieren, grondwaterlagen en meren

Rechtstreeks

Beperking van negatieve impact

Hoog

Umicore kan haar negatieve impact beperken door de watervervuiling onder controle te houden die haar activiteiten kunnen veroorzaken in het algemeen en specifiek in de gebieden rond de fabrieken en de gebieden waar edelmetalen worden ontgonnen.

7

Betaalbare en duurzame energie

SDG 7. Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

7.1 Tegen 2030 universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten garanderen

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Hoog

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door de productie van herlaadbarebatterijmaterialen voor geëlektrificeerd transport, draagbare elektronica, energieopslag en elektrisch gereedschap.

7

Betaalbare en duurzame energie

SDG 7. Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

7.2 Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Hoog

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door de aard van haar bedrijfsactiviteiten, d.w.z. de productie van herlaadbarebatterijmaterialen voor de opslag van hernieuwbare energie, en door het aandeel van hernieuwbare energie in haar eigen energieverbruik te verhogen.

7

Betaalbare en duurzame energie

SDG 7. Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

7.3 Tegen 2030 de globale snelheid van verbetering in energie-efficiëntie verdubbelen

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Hoog

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door herlaadbarebatterijmaterialen van hoge kwaliteit te produceren voor de efficiënte opslag en vrijgave van hernieuwbare energie en door haar eigen activiteiten energie-efficiënter te maken, bv. via energie-efficiëntieprojecten en de invoer van systemen om het energieverbruik te controleren.

7

Betaalbare en duurzame energie

SDG 7. Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

7.3.a Tegen 2030 de internationale samenwerking verhogen om toegang te vergemakkelijken tot onderzoek en technologie inzake schone energie, met inbegrip van de hernieuwbare energie, de energiedoeltreffendheid en de geavanceerde en schonere fossiele brandstoffentechnologie, en de investering promoten in energie-infrastructuur en schone energietechnologie

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Laag

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door deel te nemen aan REACH, door informatie uit te wisselen over de toxiciteit en de behandeling van stoffen en door Umicore's goed productbeleid, met inbegrip van de vervangingsstrategie en de verminderde impact voor klanten.

8

Waardig werk en economische groei

SDG 8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

8.2 Tot meer economische productiviteit komen door diversificatie, technologische modernisatie en innovatie, ook door de klemtoon te leggen op sectoren met hoge toegevoegde waarde en arbeidsintensieve sectoren

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Hoog

Umicore kan een positieve bijdrage leveren aan technische opwaardering en innovatie door innovatieve producten te produceren (bv. katalysatoren voor emissiebeheersing, herlaadbare batterijen en katalysatoren voor brandstoftoepassingen) en te investeren in O&O.

8

Waardig werk en economische groei

SDG 8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

8.3 Bevorderen van op ontwikkeling toegespitste beleidslijnen die productieve activiteiten ondersteunen, alsook de creatie van waardige jobs, ondernemerschap, creativiteit en innovatie, en de formalisering en de groei aanmoedigen van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, ook via toegang tot financiële diensten

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Laag

Deze bijdrage houdt verband met de specifieke filantropische aanpak van Umicore (met een focus op onderwijs en technologie). Umicore kan een positieve bijdrage leveren door organisaties te steunen die ondernemerschap aanmoedigen, bv. door een stichtend lid te zijn van Ondernemers voor Ondernemers, dat zakelijke donors koppelt aan liefdadigheidsinstellingen die focussen op de bevordering van ondernemerschap in ontwikkelingslanden.

8

Waardig werk en economische groei

SDG 8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

8.4 Tegen 2030 geleidelijk aan de wereldwijde efficiëntie, productie en consumptie van hulpbronnen verbeteren en streven naar de ontkoppeling van economische groei en achteruitgang van het milieu, volgens het 10-jarig Programmakader voor Duurzame Consumptie en Productie, waarbij de ontwikkelde landen de leiding nemen

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Hoog

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door haar kernactiviteit (de recyclage en raffinage van metaalhoudende materialen) en door in haar processen materialen te gebruiken die afkomstig zijn van secundaire bronnen of bronnen aan het einde van hun levensduur.

8

Waardig werk en economische groei

SDG 8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Medium

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door te zorgen voor gelijke kansen en inclusiviteit binnen de eigen organisatie. Bovendien kan het gelijke kansen en inclusiviteit bevorderen in haar toeleveringsketen.

8

Waardig werk en economische groei

SDG 8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

8.6 Tegen 2020 het aandeel aanzienlijk terugschroeven van jongeren die niet aan het werk zijn, geen onderwijs volgen en niet met een opleiding bezig zijn

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Laag

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door zich te focussen op de aanwerving van jonge mensen (zowel arbeiders als bedienden), bv. via een programma voor net afgestudeerden, en door opleidingsprogramma's te ondersteunen.

8

Waardig werk en economische groei

SDG 8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

8.7 Onmiddellijke en effectieve maatregelen nemen om gedwongen arbeid uit de wereld te helpen, een einde te maken aan moderne slavernij en mensensmokkel en het verbod en de afschaffing van de ergste vormen van kinderarbeid veiligstellen, met inbegrip van het rekruteren en inzetten van kindsoldaten, en tegen 2025 een einde stellen aan kinderarbeid in al haar vormen

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Hoog

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door te zorgen dat de mensenrechten worden gerespecteerd binnen haar toeleveringsketen, d.w.z. door haar leveranciers een beleid te laten ondertekenen zoals het ‘Responsible global supply chain of minerals from conflict-affected and high risk areas’-beleid (dat een gedragscode, een mensenrechtenbeleid en een charter voor duurzame aankoop omvat) en door gerichte controles uit te voeren, met name omdat de regio's waar edelmetalen en materialen worden ingekocht gevoelig zijn voor zaken als dwangarbeid en geweld. Umicore kan ook een bijdrage leveren door ngo's te steunen die actief zijn in haar aankoopgebieden, bv. het Fund for the prevention of child labor in mining communities in de DRC.

8

Waardig werk en economische groei

SDG 8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

8.8 De arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers, met inbegrip van migrantenarbeiders, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en zij die zich in precaire werkomstandigheden bevinden

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Medium

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving binnen de eigen organisatie, zoals bijvoorbeeld gezondheidszorgprogramma's, programma's voor sociaal welzijn en veiligheidsopleidingen. Bovendien kan het goede arbeidsomstandigheden in haar toeleveringsketen bevorderen en afdwingen (door ondertekening van haar gedragscode).

9

Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 9. Vouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

9.1 Ontwikkelen van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur, met inbegrip van regionale en grensoverschrijdende infrastructuur, ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk welzijn, met klemtoon op een betaalbare en billijke toegang voor iedereen

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Medium

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door haar bijdrage aan de algemene ontwikkeling van schone mobiliteit, d.w.z. via herlaadbarebatterijmaterialen en katalysatoren voor uitstootbeperking.

9

Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 9. Vouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

9.2 Bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisering en, tegen 2030, het aandeel in de werkgelegenheid en het bruto binnenlands product van de industrie aanzienlijk doen toenemen, in overeenstemming met de nationale omstandigheden, en dat aandeel verdubbelen in de minst ontwikkelde landen

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Laag

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door het aandeel duurzame bedrijfsactiviteiten in haar portefeuille te verhogen en door nieuwe mensen in dienst te nemen in haar eigen activiteiten en in de rest van de toeleveringsketen.

9

Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 9. Vouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

9.4 Tegen 2030 de infrastructuur moderniseren en industrieën aanpassen om hen duurzaam te maken, waarbij de focus ligt op een grotere doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen, waarbij alle landen de nodige actie ondernemen volgens hun eigen respectieve mogelijkheden

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Hoog

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door haar kernactiviteit (de recyclage en raffinage van metaalhoudende materialen) en door in haar processen materialen te gebruiken die afkomstig zijn van secundaire bronnen of bronnen aan het einde van hun levensduur. Umicore kan ook een bijdrage leveren door haar activiteiten energie-efficiënter te maken en minder lucht-, water- en bodemverontreiniging te veroorzaken door het gebruik van nieuwe duurzame technologieën.

9

Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 9. Vouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

9.5 Verbeteren van het wetenschappelijk onderzoek, moderniseren van de technologische capaciteiten van industriesectoren in alle landen, in het bijzonder in ontwikkelingslanden, waarbij ook tegen 2030 innovatie wordt aangemoedigd en op aanzienlijke wijze het aantal onderzoeks- en ontwikkelingswerkers per miljoen inwoners wordt verhoogd en waarbij ook meer wordt uitgegeven aan publiek en privaat onderzoek en ontwikkeling

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Hoog

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door te investeren in O&O-programma's om duurzame producten en technologieën te ontwikkelen, zoals een efficiëntere recyclage van materialen.

10

Ongelijkheid verminderen

SDG 10. Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

10.2 Tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Medium

Umicore kan een bijdrage leveren door te zorgen voor gelijkheid en inclusiviteitsbeleidslijnen te implementeren binnen de eigen organisatie. Bovendien kan het sociale inclusie bevorderen in haar toeleveringsketen.

10

Ongelijkheid verminderen

SDG 10. Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

10.4 Beleid voeren dat geleidelijk tot een grotere gelijkheid leidt, in het bijzonder inzake fiscaliteit, lonen en sociale bescherming

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Medium

Umicore kan een bijdrage leveren door beleidslijnen te implementeren binnen de eigen organisatie. Het kan ook in ontwikkelingslanden bijdragen tot de bevordering van gelijkheid en eerlijke verloning door haar leveranciers, bv. door de ondertekening van gedragscodes.

11

Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

11.2 Tegen 2030 toegang voorzien tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt, met name door het openbaar vervoer uit te breiden, met aandacht voor de behoeften van mensen in kwetsbare situaties, vrouwen, kinderen, personen met een handicap en ouderen

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Laag

Umicore kan een positieve bijdrage leveren aan duurzaam transport door haar activiteiten rond schone mobiliteit, d.w.z. de productie van herlaadbarebatterijmaterialen voor elektrische wagens en katalysatoren voor de reiniging van uitlaatgassen.

11

Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

11.4 De inspanningen verhogen om het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen

Onrechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Medium

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door de ontginning van nieuwe metalen te beperken en door metalen te recycleren. Zo vrijwaren we de huidige landschappen en hulpbronnen. Umicore kan ook bijdragen door schadelijke emissies te beperken via de productie van katalysatoren, waardoor effecten zoals de klimaatverandering en zure regen worden beperkt.

11

Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

11.6 Tegen 2030 de nadelige milieu-impact van steden per capita reduceren, ook door bijzondere aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit en aan het gemeentelijk en ander afvalbeheer

Rechtstreeks

Beperking van negatieve impact

Hoog

Umicore kan haar negatieve impact beperken door de vervuiling onder controle te houden die haar activiteiten kan veroorzaken (zware metalen, dioxines) in de steden rond de fabrieken en mijnen.

12

Verantwoorde consumptie en productie

SDG 12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

12.2 Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Hoog

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door efficiënt gebruik te maken van hulpbronnen in haar activiteiten, bv. door grondstoffen uit secundaire bronnen te gebruiken, door die hulpbronnen ethisch en duurzaam aan te kopen (gecontroleerd door duurzame-aankooppraktijken) en door de aard van haar activiteiten, d.w.z. raffinage en recyclage van edelmetalen.

12

Verantwoorde consumptie en productie

SDG 12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

12.4 Tegen 2020 komen tot een milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en van alle afval gedurende hun hele levenscyclus, in overeenstemming met afgesproken internationale kaderovereenkomsten, en de uitstoot aanzienlijk beperken in lucht, water en bodem om hun negatieve invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelijk te beperken

Rechtstreeks

Beperking van negatieve impact

Hoog

Umicore kan haar negatieve impact beperken door een beperking en actief beheer van de negatieve impact van haar activiteiten op het vlak van de uitstoot van broeikasgassen (efficiënte productie, opvangen en verwerken van nevenproducten), op het vlak van metaalemissies naar lucht, water en bodem (procesefficiëntie, filtratie) en op het vlak van afvalbeheer.

12

Verantwoorde consumptie en productie

SDG 12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

12.5 Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Hoog

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door de aard van haar bedrijfsactiviteiten, bv. het recupereren van metalen uit afvalstromen zoals e-schroot en het gebruik van materialen uit secundaire bronnen. Umicore kan haar negatieve impact ook beperken door het afval dat door haar eigen activiteiten wordt gegenereerd actief te controleren en beperken.

12

Verantwoorde consumptie en productie

SDG 12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

12.6 Bedrijven aanmoedigen, in het bijzonder grote en transnationale bedrijven, om duurzame praktijken aan te nemen en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapporteringscyclus

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Medium

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door duurzame praktijken toe te passen, bv. door materialen uit niet-primaire bronnen te gebruiken en door informatie over duurzaamheid te integreren in haar rapporteringscyclus, bv. in een geïntegreerd jaarverslag.

12

Verantwoorde consumptie en productie

SDG 12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

12.7 Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten bevorderen in overeenstemming met nationale beleidslijnen en prioriteiten

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Medium

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door duurzame aankooppraktijken toe te passen in haar toeleveringsketen, bv. door zelf een gedragscode te ondertekenen en ook door leveranciers te laten ondertekenen, door charters voor duurzame aankoop op te stellen, door audits uit te voeren enz.

13

Klimaatactie

SDG 13. Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

13.1 De veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken van met klimaat in verband te brengen gevaren en natuurrampen in alle landen

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Hoog

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door de aard van haar activiteiten (de recyclage van mineralen en metalen), door het gebruik van materialen uit niet-primaire bronnen, door het opstellen van een duidelijke strategie en doelstelling om de uitstoot te verminderen (die door het SBTi zullen worden gevalideerd) en door zich af te stemmen op de TCFD.

13

Klimaatactie

SDG 13. Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning

Rechtstreeks

Beperking van negatieve impact

Medium

Via haar activiteiten stoot Umicore broeikasgassen uit. Om die negatieve impact te beperken heeft Umicore de doelstelling 'nuluitstoot broeikasgassen' tegen 2035 geïntegreerd in haar bedrijfsstrategie 'Let's go for zero'.

13

Klimaatactie

SDG 13. Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

13.3 De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering

Onrechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Laag

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door publiek-private partnerschappen aan te gaan om de klimaatverandering te beperken, bv. op het vlak van schone energie en schone mobiliteit, en door te sensibiliseren over de manier waarop haar producten de klimaatverandering kunnen helpen beperken, bv. door het verbruik van hulpbronnen te verminderen door de recyclage van mineralen.

14

Leven in het water

SDG 14. Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen

14.1 Tegen 2025 de vervuiling van de zee voorkomen en in aanzienlijke mate verminderen, in het bijzonder als gevolg van activiteiten op het land, met inbegrip van vervuiling door ronddrijvend afval en voedingsstoffen

Onrechtstreeks

Beperking van negatieve impact

Medium

Umicore kan haar negatieve impact beperken door de metaalvervuiling die in het water terechtkomt te beperken.

15

Leven op het land

SDG 15. Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

15.1 Tegen 2020 het behoud, herstel en het duurzaam gebruik van terrestrische en inlandse zoetwaterecosystemen en hun diensten waarborgen, in het bijzonder bossen, moeraslanden, bergen en droge gebieden, in lijn met de verplichtingen van de internationale overeenkomsten

Onrechtstreeks

Beperking van negatieve impact

Medium

Umicore kan haar negatieve impact beperken door te zorgen dat de mijnen waar het materialen aankoopt ontwikkeld zijn om de impact te beperken en de natuurlijke omgeving te vrijwaren. Umicore kan ook een bijdrage leveren door hulpbronnen uit niet-primaire bronnen te gebruiken en door de vervuiling en het afval van haar eigen productieprocessen te beperken, in dit geval met name de vervuiling van waterbronnen door metalen.

15

Leven op het land

SDG 15. Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

15.3 Tegen 2030 de woestijnvorming tegengaan, aangetast land en gedegradeerde bodem herstellen, ook land dat wordt aangetast door woestijnvorming, droogte en overstromingen, en streven naar een wereld die qua landdegradatie neutraal is

Onrechtstreeks

Beperking van negatieve impact

Laag

Umicore kan haar negatieve impact beperken door de uitstoot, de vervuiling en het afval van haar eigen productieprocessen te beperken en zo de klimaatverandering, die droogte en overstromingen kan veroorzaken, in te perken. Umicore kan ook bijdragen via efficiënt watergebruik in de eigen activiteiten en in de toeleveringsketen.

15

Leven op het land

SDG 15. Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

15.5 Dringende en doortastende actie ondernemen om de aftakeling in te perken van natuurlijke leefgebieden, het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen en, tegen 2020, de met uitsterven bedreigde soorten te beschermen en hun uitsterven te voorkomen

Onrechtstreeks

beperking van negatieve impact

Medium

Umicore kan haar negatieve impact beperken door te zorgen dat de mijnen waar het materialen aankoopt ontwikkeld zijn om de impact te beperken en de natuurlijke omgeving te vrijwaren. Umicore kan ook een bijdrage leveren door hulpbronnen uit niet-primaire bronnen te gebruiken en door de vervuiling en het afval van haar eigen productieprocessen te beperken.

16

Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

SDG 16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit

16.1 Alle vormen van geweld en de daaraan gekoppelde sterftecijfers wereldwijd aanzienlijk terugschroeven

Onrechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Laag

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door programma’s voor verantwoorde bevoorrading op te zetten voor haar edelmineralen en -metalen, met specifieke voorwaarden om elk gebruik van geweld binnen de toeleveringsketen te vermijden en te vermijden dat de inkomsten uit die mineralen zouden kunnen worden misbruikt om gewapende conflicten in risicogebieden te financieren.

16

Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

SDG 16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit

16.2 Een einde maken aan het misbruik, de exploitatie, de handel en van alle vormen van geweld tegen en het martelen van kinderen

Onrechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Medium

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door programma’s voor verantwoorde bevoorrading op te zetten voor haar edelmineralen en -metalen, omdat de mijnbouw een sector is die gevoelig is voor gedwongen kinderarbeid vanwege de regio's waar de activiteiten plaatsvinden. Umicore kan ook bijdragen door actief steun te verlenen aan programma's en ngo's die zich richten op het voorkomen van kinderarbeid.

16

Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

SDG 16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit

16.4 Tegen 2030 ongewettigde financiële en wapenstromen aanzienlijk indijken, het herstel en de teruggave van gestolen goederen versterken en alle vormen van georganiseerde misdaad bestrijden

Onrechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Laag

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door programma’s voor verantwoorde bevoorrading voor haar edelmineralen en -metalen voort te zetten en uit te breiden, omdat die materialen kunnen worden misbruikt om gewapende conflicten te financieren.

16

Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

SDG 16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit

16.5 Op duurzame wijze komaf maken met corruptie en omkoperij in al hun vormen

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Medium

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door te zorgen dat er geen corruptie of omkoperij plaatsvindt binnen de eigen organisatie en de toeleveringsketen, met name omdat de gebieden waar edelmineralen en -metalen worden ontgonnen gevoelig zijn voor gewapende conflicten en corruptie.

16

Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

SDG 16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit

16.7 Ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen

Rechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Laag

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door stakeholders zoals bv. medewerkers in lagere managementniveaus te betrekken bij strategische bedrijfsbeslissingen.

17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

SDG 17. Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling: Financiën

17.16 Het Globaal Partnerschap voor duurzame ontwikkeling versterken, aangevuld door partnerschappen met meerdere belanghebbenden (multi-stakeholderpartnerschappen) en kennis, expertise, technologie en financiële hulpmiddelen mobiliseren en delen met het oog op het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in alle landen, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden

Onrechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Laag

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door deel te nemen aan de Global Battery Alliance (GBA) die mee vorm geeft aan een circulaire, verantwoordelijke en duurzame waardeketen voor batterijen.

17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

SDG 17. Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling: Financiën

17.17 Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen

Onrechtstreeks

Uitbreiding van de positieve bijdrage

Laag

Umicore kan een positieve bijdrage leveren door deel te nemen aan partnerschappen zoals de Global Battery Alliance (GBA) en de Belgian Alliance for Climate Action (BACA) en door haar engagement voor STEM-onderwijs.

  1. Definities zijn te vinden op de site van de VN.
  2. Omdat de SDG’s vooral op regeringsniveau worden gedefinieerd, koppelt het SDG-kompas de doelstellingen van de SDG's aan relevante bedrijfsindicatoren, waardoor bedrijven hun bijdrage gemakkelijker kunnen beoordelen.
  3. De sectordocumentatie omvatte de "Chemical Sector SDG Roadmap" van de WBCSD en de "SDG Industry Matrix for Energy, Natural Resources & Chemicals" van de VN en KPMG.