Bedrijfsmodel

Wij zetten metalen om in functionele materialen en recycleren ze om nieuwe materialen te maken.Onze producten bieden een oplossing voor schonere lucht en toenemende elektrische mobiliteit, terwijl we afvalmetalen naar grondstoffen omzetten.Met onze ethische bevoorrading en ons kringloopmodel onderscheiden we ons van onze concurrenten.

MATERIAALOPLOSSINGEN

Wij zetten metalen om in functionele materialen die onze klanten gebruiken in hun consumenten- of industriële producten. Onze katalysatormaterialen leveren oplossingen voor schone lucht en gezondheid, onze batterijmaterialen verbeteren het bereik en de prestaties van elektrische voertuigen en de autonomie van draagbare elektronica. Onze materialen worden ook gebruikt in moederborden van computers, en in de glasvezeloptiek en satellieten die u geconnecteerd houden.

TOEPASSINGSKENNIS

We passen onze expertise in metallurgie, chemie, engineering en materiaalkunde op metalen toe en vullen die aan met onze knowhow van producten, processen en de markt. Dat leidt tot oplossingen waarmee onze klanten betere, meer geavanceerde en veiligere producten kunnen ontwikkelen.

RECYCLAGE

Metalen lenen zich uitstekend voor de duurzame productie van materialen, omdat ze oneindig gerecycleerd kunnen worden zonder hun chemische of fysische eigenschappen te verliezen. Het is een van de grondbeginselen van ons bedrijfsmodel. Veel van onze metalen komen uit recyclage via ons kringloopmodel – productieschroot en resten van klanten en andere industrieën – of zijn materialen aan het einde van hun levensduur.

Onze recyclageactiviteiten kunnen 28 verschillende metalen herwinnen. Onze fabriek voor edele metalen in Hoboken, België, recycleert en raffineert de meeste complexe materialen en recupereert een breed gamma aan metalen. Met ons charter voor duurzame aankopen en ons beleidskader voor kobalt kopen wij onze overige metaalvoorraden aan bij duurzame en ethisch gecontroleerde, primaire bronnen.

Vele factoren - van de bevoorrading van grondstoffen tot het behoud van talent - ondersteunen ons bedrijfsmodel. Wij beheren onze middelen en relaties voor de lange termijn.

COMPETENTIES EN EXPERTISE

Met hun expertise en inzet dragen onze collega’s bij aan Umicore. Vaardigheden in metallurgie, chemie, engineering en materiaalkunde zijn van kritiek belang in onze belangrijkste groeidomeinen: recyclage en materialen voor schone mobiliteit.

We groeien in Azië en Europa en dat vereist een grotere focus op het aantrekken van talent voor posities van productieoperator, ingenieurs en onderzoekswetenschappers tot commerciële en administratieve functies.

DE TECHNOLOGIE VAN UMICORE

Technologie is de kern van ons succes. Wij zetten ons in voor innovatie en weten dat onderzoek en ontwikkeling (O&O) essentieel zijn voor onze door innovatie gedreven groei. Wij ontwikkelen een groot deel van onze technologie dankzij de resultaten van Umicore’s O&O en investeren 6% van onze inkomsten in O&O. Umicore ontwikkelt ook technologie in samenwerking met industriële en academische partners en we beschermen ons intellectuele eigendom met octrooien.

DE ACTIVITEITEN VAN UMICORE

Onze activiteiten worden uitgevoerd in recyclage-fabrieken, gespecialiseerde productiefaciliteiten voor chemie en materialen, kantoren en onderzoekscentra in 30 landen. Ze liggen vaak dicht bij onze klanten, om beter samen te werken en aan hun specifieke productvereisten te voldoen. Wij streven naar uitmuntendheid in de milieu- en sociale prestaties van al onze activiteiten.

Wij zoeken naar oplossingen om de impact van metaalemissies te verminderen, de efficiëntie van materialen en energie te verbeteren en een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Operationele uitmuntendheid is zowel belangrijk voor onze bedrijfscontinuïteit en voor Umicore’s concurrentievoordeel.

MAXIMALE EFFICIËNTIE

Inputmaterialen zoals brandstoffen en chemische producten zijn essentieel voor onze werking en kopen we aan volgens ons charter voor duurzame aankopen. In de meeste landen waar wij werken, en gelet op de specifieke aard van onze activiteiten, is de keuze van energiebevoorrading beperkt. Daarom focussen we op maximale efficiëntie van energie en hulpmaterialen.

INVESTERING EN FINANCIERING

Investeren in Umicore is investeren in de productie van materialen voor een beter leven – onze missie – en een ondersteuning van onze strategie. Umicore heeft een bewezen staat van dienst in de financiering van strategische groei-initiatieven met kasstromen gegenereerd door onze eigen activiteiten. Wij houden onze schuldenlast op een redelijk niveau zodat wij onze aantrekkelijke ‘investment grade’-kredietstatus te allen tijde behouden.

PRODUCTEN EN DIENSTEN

Onze ambitie is om materialen voor een beter leven te maken.

Umicore-producten zitten in toepassingen die het dagelijkse leven aangenamer maken en bijdragen tot een schonere, efficiëntere wereld. Wij werken nauw samen met onze klanten om materialen of processen te ontwikkelen met oog voor veiligheid en gezondheid, recycleerbaarheid, kostefficiëntie, afvalvermindering en energie-efficiëntie, zowel in onze eigen fabrieken als in de waardeketen.

Wij zoeken continu naar innovatieve oplossingen voor onze klanten om daarmee in te spelen op de behoeften van een snel veranderende en meer veeleisende wereld.

DE UMICORE WAY

Umicore zet zich in voor de principes van duurzame ontwikkeling. We streven naar uitmuntendheid in onze ecologische en sociale impact en naar een gezonde en veilige werkomgeving. We bieden oplossingen voor wereldwijde uitdagingen: onze recyclage richt zich op de toenemende schaarste aan grondstoffen en de vermindering van industrieel afval en uitstoot. Onze katalysatoren helpen luchtverontreiniging verminderen en onze herlaadbare batterijmaterialen maken elektrisch vervoer tot een realiteit. Umicore biedt hoogwaardige tewerkstelling met competitieve lonen, opleidings- en ontwikkelingskansen en loopbaanvooruitzichten op lange termijn.

Elke vestiging spant zich in om een lokale voorkeurswerkgever te zijn. Umicore steunt het principe van collectieve arbeidsovereenkomsten en ondertekende het Global Framework Agreement on Sustainable Development van de IndustriALL Global Union.

UITSTEKENDE GROEI EN RENDEMENT

Umicore streeft naar een rendement op aangewend kapitaal van meer dan 15%. Een van de doelstellingen van onze Horizon 2020-strategie is de verdubbeling van de winst, vooral door groei in recyclage en materialen voor schone mobiliteit. Organische groei blijft het eerste doel maar wij overwegen ook overnames als ze in onze strategie passen en een meerwaarde voor onze aandeelhouders kunnen inhouden.

Ons kringloopmodel schept economische, sociale en ecologische waarde voor al onze belanghebbenden.

Verhalen