Kerncijfers

(in miljoen tenzij anders vermeld)

2016

2017

2018

2019

2020

Economisch

Inkomsten (metaal niet inbegrepen)

2.667,5

2.915,6

3.271

3.361

3.239

Aangepaste EBIT

350,7

410,3

514

509

536

Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) (in %)

14,6

15,1

15,4

12,6

12,1

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten

155,9

175,2

196

211

223

Investeringen

287,3

365,3

478

553

403

Aangepaste winst per aandeel (in €)

1,07

1,22

1,36

1,30

1,34

Brutodividend (in €/aandeel)

0,65

0,70

0,75

0,375

0,75

Sociaal en milieu

Inkomsten gekoppeld aan schone mobiliteit en recyclage (in %)

65

67

72

75

77

Totaal donaties, inclusief werknemers vrijgemaakte tijd (in duizend euro)

1.290

1.299

1.432

1.614

1.467

CO2e-emissies (Scope 1+2) - marktgebaseerde methode (in ton)

662.059

633.704

767.702

791.816

732.543

CO2e-emissies (Scope 1+2) - locatiegebaseerde methode (in ton)

735.065

663.307

785.789

815.175

747.964

Energieverbruik (in terajoule)

6.737

6.532

7.458

7.476

7.591

Personeelsbestand (geconsolideerde ondernemingen)

9.921

9.769

10.420

11.152

10.859

Ongevallen met werkverlet

59

51

61

90

49

Frequentiegraad

3,34

3,01

3,36

4,60

2,50

Ernstgraad

0,56

0,09

0,10

0,20

0,47

Blootstellingsgraad 'alle biomarkers geaggregeerd' (in %)

3,2

2,7

2,8

1,8

1,60

Gemiddeld aantal opleidingsuren per werknemer

41,49

45,33

43,10

48,73

36,33

Vrijwillige vertrekkers - ratio

4,10

5,03

7,18

5,99

4,20