Pleidooi voor impact

We concentreren ons op de ondersteuning van schone mobiliteit voor de wereldwijde transitie naar een kleinere impact op het klimaat. Daarnaast dragen we bij tot een beter begrip en een snellere implementatie van circulaire-economie-modellen die verband houden met de activiteiten van Umicore.

We nemen ook deel aan (inter)nationale programma's en initiatieven die technologische roadmaps op langere termijn ontwikkelen.

We baseren ons op goed ontwikkelde wetenschap en feiten voor de meningen en standpunten die wij innemen.

CORPORATE

In september 2017 lanceerde het World Economic Forum de Global Battery Alliance (GBA). Die internationale publiek-private samenwerking verenigt meer dan 40 organisaties wereldwijd die een duurzame waardeketen voor batterijen tot stand willen brengen en de energie- en transportsystemen koolstofvrij willen maken. Umicore is voorzitter van de raad van bestuur. Als deel van dit initiatief zetten wij ons- samen met onze partners- in om kinderarbeid bij kobaltwinning te voorkomen en ervoor te zorgen dat gezinnen voor hun levensonderhoud niet enkel van kobalt afhangen. Daarnaast hebben we bijgedragen aan een nieuwe WEF-werkgroep, het Circular Car Initiative die zich vooral richt op beleidsaanbevelingen om een circulair economie model voor batterijen in de toekomst levensvatbaar te maken.

Dat omvat ook een marktstudie voor hergebruik van batterijen en materiaalpaspoorten en is gericht op design-for-recycling-concepten in de toekomstige bedrijfsmodellen voor auto’s en vervoer.

CATALYSIS

De bezorgdheid over de luchtkwaliteit neemt verder toe en de wetgeving die de impact van transport met verbrandingsmotoren tot een minimum beperkt, wordt steeds strenger. Als producent van cruciale onderdelen van katalytische systemen voor uitstootbeperking is Umicore lid van diverse wereldwijde sectorverenigingen. Daarmee willen wij, in nauwe samenwerking met autoproducenten, een aanzienlijke bijdrage leveren aan het ultraschone transport van de toekomst, ondersteund door de meest geavanceerde technieken voor uitstootbeperking. We werken ook samen met autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de impact van maritiem transport op de luchtkwaliteit en willen de emissiezuivering van schepen en vaartuigen verder opvoeren.

ENERGY & SURFACE TECHNOLOGIES

Om sneller te kunnen overstappen naar een koolstofarme maatschappij moet de kostprijs van technologieën voor schone mobiliteit en schone energie naar beneden. Elektrificatie van het transport en verwarmingsprocessen in de industrie met behulp van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zijn van cruciaal belang om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te verwezenlijken. Geavanceerde materialen maken een groot deel van die kost uit en zijn cruciaal om een koolstofarme samenleving mogelijk te maken. Het traject van die geavanceerde materialen – van het laboratorium naar de markt – is lang, riskant en kapitaalintensief. Daardoor verwelkomt de industrie initiatieven om het risico te delen en het Europese industriële leiderschap te ondersteunen. Het EMIRI (Energy Materials Industrial Research Initiative), dat Umicore samen met andere industriële en onderzoeksorganisaties in 2012 oprichtte, probeert het bewustzijn over de rol van geavanceerde materialen in het dagelijkse leven en in de Europese economie te bevorderen en pleit voor meer innovatiesteun op EU-niveau. Umicore heeft ook actief deelgenomen aan en steun verleend aan de oprichting van de European Battery alliance (sinds 2017) en de Battery European Partnership Association (BEPA), de publiek-private entiteit die de Europese Commissie zal ondersteunen bij het definiëren van de technologische routekaarten en de onderzoeks- en innovatieprioriteiten die in de periode 2021-2027 moeten worden gefinancierd (in het kader van het Horizon Europe-programma).

RECYCLING

De Europese Unie streeft naar de invoering van een circulaire economie. Umicore, een voorloper in dit domein met ons gesloten-kringloopmodel, neemt deel aan tal van conferenties en werkgroepen van experts. Wij benadrukken in het bijzonder de verbanden tussen de kringloopeconomie en een verantwoorde toelevering, een efficiënt beheer van grondstoffen en afval, en recyclage van hoge kwaliteit. We promoten elektrische mobiliteit als een van de wegen naar een Europese kringloopeconomie.

Verhalen