Wereldtrends

SCHONE LUCHT

De wetgeving op de uitstoot van auto’s wordt steeds strenger en de roep van het publiek om schone lucht klinkt luider en luider. In Europa en Azië ontwikkelen de wetgevers een beleid voor schone mobiliteit om de emissie van SOx, NOx en CO2 te beperken. Ze verstrakken de uitstootnormen om de industrie aan te sporen tot de ontwikkeling van innovatieve systemen voor de emissiecontrole, zoals katalysatoren en katalytische filters.

ELEKTRIFICATIE VAN VOERTUIGEN

De transportsector is de snelst groeiende bron van broeikasgassen, met het wegvervoer als belangrijkste factor. Geëlektrificeerd transport is essentieel om de ambities van minder uitstoot en schonere lucht waar te maken, dankzij de combinatie van energiezuinige systemen en hernieuwbare energiebronnen. Wereldwijd zien we steeds meer stimuleringsmaatregelen voor elektrische voertuigen.

GRONDSTOFFENSCHAARSTE

Opkomende technologieën, zoals de steeds krachtigere herlaadbare batterijen die de milieu-impact op de samenleving verminderen, scheppen een groeiende behoefte aan speciale en edele metalen. De ontginning van metalen uit primaire bronnen heeft aanzienlijke effecten op het milieu, zoals een hoge ecologische voetafdruk. Gemakkelijk te ontginnen ertsen worden schaarser, ertslagen minder rijk.

Ontdek meer over onze impact