Teruggeven aan de maatschappij

In die context steunt Umicore verscheidene goede doelen financieel én door tijd en talent beschikbaar te stellen. Umicore kanaliseert middelen voor sponsoring en schenkingen en verwacht dat elke business unit een jaarlijks budget voor schenkingen uittrekt, gebaseerd op een intern raamwerk dat stabiele verbintenissen op langere termijn bevordert, los van de ruimere economische omgeving.

Kinderen in Kolwezi, Democratische Republiek Congo

Umicore gelooft dat we, door onze sites aan te sporen tot lokale sponsoring en schenkingen, een positief verschil kunnen maken in de gemeenschappen waarin we werken, bovenop de rechtstreekse voordelen van banen en lokale belastingen. De steun van Umicore omvat bijdragen in natura en het vrijmaken van personeel om aan gemeenschapsprojecten te werken. De sites bepalen de specifieke focus van hun eigen initiatieven, maar de algemene focus ligt op de ondersteuning en promotie van een sterk sociaal weefsel in de gemeenschap rond de site, met voorrang voor educatieve initiatieven. Op groepsniveau ligt de nadruk op projecten met een internationaal bereik. We geven de voorkeur aan initiatieven met een duidelijke educatieve component en een band met duurzame ontwikkeling (maatschappelijk, ecologisch en/of technisch).

Educatieve initiatieven zijn voor Umicore als technologiebedrijf bijzonder relevant. Het is een uitstekende manier om met jonge mensen in de gemeenschap te werken en de banden tussen Umicore en haar buren te versterken.

SAMEN VOOR MEER IMPACT

Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen is een van de belangrijkste doelstellingen van UNICEF. Umicore werkt al sinds 2011 samen met UNICEF in twee onderwijsprojecten voor kinderen in India en Madagaskar. Ondanks indrukwekkende verwezenlijkingen en onvermoeibare inzet moet er nog veel gebeuren om te verzekeren dat alle kinderen in beide landen toegang krijgen tot kwaliteitsvol onderwijs. UNICEF verricht opmerkelijk werk op het terrein in samenwerking met de lokale overheden. Ons partnerschap leidt tot zeer concrete acties, zoals de bouw van vier klaslokalen per jaar voor scholen in Madagaskar, waarvan meer dan duizend jongens en meisjes profiteren, en de ontwikkeling van een actieplan om de positie van jonge meisjes in India te versterken en een eind maken aan kindhuwelijken.

Umicore is bovendien een stichtend lid van Entrepreneurs for Entrepreneurs/Ondernemers voor Ondernemers, dat schenkers uit de bedrijfswereld in contact brengt met goede doelen die ondernemerschap in ontwikkelingslanden stimuleren. Zo ondersteunden Umicore en Ondernemers voor Ondernemers in de loop der jaren initiatieven in onder andere Bolivië, Cambodja, Congo, Ecuador, Haïti, Mali en Togo. Umicore wil ook overal waar nodig meewerken aan noodhulp bij rampen. In 2020 Umicore ondersteunde het Rode Kruis om de slachtoffers van de bosbranden in Australië te helpen en Artsen zonder Grenzen om mensen te helpen die het geweld in Ethiopië ontvluchten.

In 2020 was Umicore ook mede-initiatiefnemer en eerste donateur van het Fonds ter Preventie van Kinderarbeid in Mijngemeenschappen - een samenwerking in het kader van de Global Battery Alliance. Dit fonds wil het probleem van kinderarbeid in de kobaltmijnen van de DRC aanpakken door de gemeenschappen te versterken en de onderliggende oorzaken van het probleem aan te pakken. Via een multisectoraal interventiepakket zullen de door het Fonds gesteunde projecten bijdragen tot het verlichten van armoede, het versterken van sociale diensten voor kinderen, het ondersteunen van verantwoorde productie en consumptie en het weghalen van kinderen uit de mijnen.

In 2020 schonk Umicore ook beademingsmachines aan ziekenhuizen en ondersteunde ziekenhuizen, rusthuizen en thuisverpleegsters met chirurgische maskers en schoonmaakmiddelen in hun strijd tegen COVID-19.

Al die gezamenlijke inspanningen overal ter wereld ondersteunen onze ambitie om een verantwoordelijke onderneming te zijn en aan de maatschappij terug te geven.