Umicore’s reactie op COVID-19

OPERATIONEEL BLIJVEN EN ONZE WERKNEMERS BESCHERMEN TIJDENS DE PANDEMIE

Luttele weken nadat COVID-19 voor het eerst opdook in China verspreidde de pandemie zich over de hele wereld, tot in de verste uithoeken en gemeenschappen. Het werd iedereen snel duidelijk dat COVID-19 erger was dan een jaarlijks terugkerend griepje en dat de gevolgen ernstig konden zijn.

Nog voor covid-19 officieel werd uitgeroepen als een pandemie was umicore al in actie geschoten met verregaande maatregelen om haar medewerkers te beschermen en de productie te blijven verzekeren. Het was op dat ogenblik onmogelijk te voorspellen hoe de pandemie verder zou evolueren.

SNELLE EN DOORTASTENDE REACTIE

In die uitzonderlijke en zeer moeilijke omstandigheden was de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers wereldwijd altijd de topprioriteit van Umicore. Vanaf eind januari 2020 voerden we strenge hygiëne- en andere voorzorgsmaatregelen in. Dat gebeurde eerst in onze vestigingen in Azië waar de pandemie eerst toesloeg.

De hygiënische maatregelen, individueel en op de werkplek, werden echter al snel verscherpt in alle Umicore-vestigingen wereldwijd om het risico op besmetting binnen onze onderneming te verminderen, onze medewerkers gezond te houden en hen een veilige werkplek te bieden. Omdat besmettingen ook konden plaatsvinden in openbare ruimtes bezorgde Umicore al haar medewerkers thuis chirurgische maskers voor privégebruik toen die niet beschikbaar waren op de vrije markt.

De directieraad en een special opgerichte werkgroep van zorgverleners vergaderde wekelijks om de COVID-19-situatie in alle regio's ter wereld te bespreken en alle plaatselijke maatregelen te evalueren. Zelfs wanneer de nationale maatregelen minder streng waren, hield Umicore vast aan haar strikte bedrijfsbeleid om werknemers gezond en veilig te houden en de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

ESSENTIEEL VOOR DE SAMENLEVING

Umicore moest in de mate van het mogelijke ook maatregelen nemen om de impact van COVID-19 op haar activiteiten te beperken.

Umicore hield vestigingen open om activiteiten en producten te kunnen leveren die noodzakelijk zijn voor de bescherming van essentiële belangen en behoeften van de bevolking.

Omdat onze producten worden gebruikt in cruciale toepassingen was het van het grootste belang dat onze productie kon blijven draaien. Zo zijn onze metalen essentieel in de medische sector. Zonder onze edele en andere non-ferrometalen kunnen geen hoogtechnologische producten worden gemaakt voor de gezondheidszorg, waaronder kankerbehandelingen, de behandeling van hartritmestoornissen, pijntherapie en de productie van beademingsapparatuur, katheters en geneesmiddelen.

Umicore levert ook materialen voor de vroegtijdige opsporing en monitoring van het coronavirus. Screening is vaak gebaseerd op optische componenten die via infrarood thermische beeldvorming plaatsen controleren waar zich grote groepen mensen bevinden, zoals luchthavens en treinstations. Die vormt een extra bron van informatie wanneer mensen mogelijk geen symptomen vertonen.

Als gevolg van de wijdverspreide stillegging van assemblagelijnen bij onze klanten in de autosector moest ook Umicore 10 van haar 16 fabrieken voor autokatalysatoren tijdelijk sluiten. De verstoringen in onze productievestigingen door de pandemie waren stuk voor stuk het gevolg van die verstoorde toeleveringsketen en onze vestigingen konden allemaal snel weer aan de slag.

Geen enkele andere productievestiging wereldwijd werd tijdens de pandemie stilgelegd.

VEERKRACHT VAN ONZE MEDEWERKERS

Onze werknemers gaven blijk van een enorme veerkracht in een moeilijke situatie die alle aspecten van hun leven trof.

Dankzij hun vastberadenheid, flexibiliteit en harde werk bleef onze werkomgeving veilig en gezond. Onze werknemers pasten zich niet alleen aan de zeer uitdagende omstandigheden aan om de bedrijfscontinuïteit te verzekeren, velen van hen zetten zich ook vrijwillig in voor een aantal liefdadigheidsinitiatieven en doneerden voedsel, mondmaskers, geld en spullen voor kinderen.

UMICORE'S THERMISCHE BEELDVORMING IN DE STRIJD TEGEN COVID-19

Het is in elke fase van de pandemie van cruciaal belang om de verspreiding van het virus te beperken door het vroegtijdig op te sporen. Eén methode voor snelle opsporing is screening met warmtebeeldcamera's op dichtbevolkte plaatsen zoals luchthavens, ziekenhuizen, bedrijven en scholen.

Warmtebeeldcamera's kunnen temperaturen tot op 0,3°C nauwkeurig meten en kunnen een verhoogde lichaamstemperatuur detecteren die op koorts zou kunnen wijzen. Hoewel dit niet noodzakelijk een bewijs is voor COVID-19 en iemand die besmet is met het coronavirus ook niet altijd een hogere lichaamstemperatuur heeft, is het toch een uitstekend mechanisme om wijdverspreide uitbraken te helpen indijken.

Van februari 2020 tot de zomer zag Umicore's Infrared Optics team een drastische toename van de vraag naar haar optica. Wereldwijd werden meer dan 150.0000 optica verkocht voor gebruik in thermische camera's die verhoogde lichaamstemperatuur detecteren. Het team kon de plotse piek in de vraag opvangen omdat Umicore grotendeels verticaal geïntegreerd is (vertrekkend van metalen) en dus in mindere mate afhankelijk is van externe leveranciers. Daarnaast werden de activiteitsniveaus in moeilijke omstandigheden verhoogd (zoals de invoering van hygiënische regels en hoger 'preventief' absenteïsme). Met de nieuwe en kostenefficiënte waferoptiek met TessellaTM technologie ondersteunde Umicore haar klanten om snel betaalbare en performante systemen snel op de markt te brengen.