Prestatie

Terugblik door de CEO en voorzitter

"De pandemie die in 2020 plots uitbrak, heeft uitdagingen met zich meegebracht voor onze leef- en werkomgeving. Onze eerste prioriteit was het welzijn van onze werknemers en de gemeenschappen waarin we actief zijn.We willen de werknemers van Umicore bedanken voor hun positieve instelling, solidariteit en kracht tijdens de pandemie.We willen ook onze dank betuigen aan al het medisch personeel en de medewerkers van Umicore die onder moeilijke omstandigheden hard hebben gewerkt om in de eerste plaats onze veiligheid te garanderen en om onze activiteiten draaiende te houden.Het is een enorme uitdaging geweest en we hebben grote inspanningen moeten leveren om deze periode door te komen."

Umicore’s reactie op COVID-19

Luttele weken nadat COVID-19 voor het eerst opdook in China verspreidde de pandemie zich over de hele wereld, tot in de verste uithoeken en gemeenschappen. Het werd iedereen snel duidelijk dat COVID-19 erger was dan een jaarlijks terugkerend griepje en dat de gevolgen ernstig konden zijn. Nog voor COVID-19 officieel werd uitgeroepen als een pandemie was Umicore al in actie geschoten met verregaande maatregelen om haar medewerkers te beschermen en de productie te blijven verzekeren. Het was op dat ogenblik onmogelijk te voorspellen hoe de pandemie verder zou evolueren.

Recordresultaten

Ondanks ernstig verstoorde eindmarkten door de COVID-19- pandemie zette Umicore haar beste financiële prestatie ooit neer, bevorderd door een uitzonderlijke prijsomgeving voor de platinagroep metalen (PGM). Dit toont Umicore’s veerkracht en de verdiensten van haar strategie, die berust op de complementariteit van haar activiteiten.

Achter de schermen van ons succes

Ontdek meer over Umicore's prestaties

(in miljoen tenzij anders vermeld)

2016

2017

2018

2019

2020

Economisch

Inkomsten (metaal niet inbegrepen)

2.667,5

2.915,6

3.271

3.361

3.239

Aangepaste EBIT

350,7

410,3

514

509

804

Rendement op aangewend kapitaal (ROCE) (in %)

14,6

15,1

15,4

12,6

12,1

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten

155,9

175,2

196

211

223

Investeringen

287,3

365,3

478

553

403

Aangepaste winst per aandeel (in €)

1,07

1,22

1,36

1,30

1,34

Brutodividend (in €/aandeel)

0,65

0,70

0,75

0,375

0,75

Sociaal en milieu

Inkomsten gekoppeld aan schone mobiliteit en recyclage (in %)

65

67

72

75

77

Totaal donaties, inclusief werknemers vrijgemaakte tijd (in duizend euro)

1.290

1.299

1.432

1.614

1.467

CO2e-emissies (Scope 1+2) - marktgebaseerde methode (in ton)

662.059

633.704

767.702

791.816

732.543

CO2e-emissies (Scope 1+2) - locatiegebaseerde methode (in ton)

735.065

663.307

785.789

815.175

747.964

Energieverbruik (in terajoule)

6.737

6.532

7.458

7.476

7.591

Personeelsbestand (geconsolideerde ondernemingen)

9.921

9.769

10.420

11.152

10.859

Ongevallen met werkverlet

59

51

61

90

49

Frequentiegraad

3,34

3,01

3,36

4,60

2,50

Ernstgraad

0,56

0,09

0,10

0,20

0,47

Blootstellingsgraad 'alle biomarkers geaggregeerd' (in %)

3,2

2,7

2,8

1,8

1,60

Gemiddeld aantal opleidingsuren per werknemer

41,49

45,33

43,10

48,73

36,33

Vrijwillige vertrekkers - ratio

4,10

5,03

7,18

5,99

4,20

Gerelateerde inhoud